NHO Service og Handel

Innhold

Uklokt av regjeringen om særavgifter

Nyhet, Næringspolitikk, Handel

Publisert

#205

Grensehandelalliansen fra venstre: Ingvill Størksen (Dir, Virke dagligvare), Anne-Cecilie Kaltenborn (adm. dir. NHO Service og Handel), Petter Haas Brubakk (adm. dir. i NHO Mat og Drikke) Trine Lise Sundnes (forbundsleder Handel og kontor i Norge og Jan Egil Pedersen (forbundsleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. (Foto: Baard Fiksdal).

Regjeringen vil ikke reverserer de økte særavgiftene på sjokolade og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer i revidert nasjonalbudsjett 2018. Mange tusen arbeidsplasser er truet som følge av dette.

NHO Service og Handel er del av Grensehandelalliansen som er dannet på bakgrunn av den alvorlige situasjonen verdikjeden for mat i sin helhet står overfor som følge av stadig økende grensehandel. Omfattende grensehandel betyr tap av verdiskaping og arbeidsplasser, i hele verdikjeden for mat- og drikke og handelen, og i resten av handelen. Dette fører til reduserte avgifts- og skatteinntekter for Norge.Utfordringene forsterkes av den avgiftsfrie 350-kronersgrensen på netthandel fra utlandet.

Regjeringen, KrF og Venstre ble i statsbudsjettet for 2018 enige om å øke særavgiftene på sjokolade og sukkervarer og alkoholfri drikke med henholdsvis 83 og 42 prosent. De kraftige avgiftsøkningene har bidratt til at kostnadene ved produksjon og salg av mat og drikke i Norge har økt betydelig sammenliknet med Sverige og andre land som nordmenn enkelt kan grensehandle i.

Måten vedtaket ble gjennomført på vitner i tillegg om politisk usikkerhet knyttet til investeringer og arbeidsplasser i fastlandsøkonomien. I tillegg fører 350-kroners-grensen for avgiftsfri netthandel fra utlandet til massiv hamstring av brus og godteri til priser som ingen norske bedrifter kan konkurrere mot.

En medlemsundersøkelse NHO Mat og Drikke har gjennomført viser at avgiftsøkningene i 2018 gir en negativ effekt på lønnsomhet og omsetning i 26 prosent av de berørte bedriftene, mens hele 35 prosent sier at dette vil ha negative konsekvenser fremover i 2018 og 2019. Hele 50 prosent svarer at grensehandelen i stor grad er en utfordring for bedriftens konkurranseevne.

En av konsekvensene er at 11 prosent regner med nedbemanning, mens 24 prosent må innføre ansettelsesstopp.

NHO Service og Handel mener at dette er alvorlige tall. Høye kostnader i Norge og påfølgende økt grensehandel fører til investeringstørke og usikre arbeidsplasser. Regjeringen kan ikke la det gå politisk prestisje i å opprettholde et vedtak som har så negative konsekvenser for Norge.

Revidert nasjonalbudsjett 2018

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!