-Hvilke type prisforskjeller er ulovlig?

Publisert

Munthe Kaas og Terje

Karl Munthe-Kaas (tv) i Kolonial.no og Leif Bache-Mathiesen fra NHO Service og Handel. (Foto: Baard Fiksdal).

-Dagligvarebransjen er avhengig av å få en avklaring på hvilke type prisforskjeller som er ulovlig, sa Karl Munthe-Kaas, gründer og eier av Kolonial.no på seminar og debatt om faren for sviktende konkurranse.

 NHO Service og Handel arrangerte i dag seminaret "Monopol i dagligvarebransjen?". Bakteppet er at særlig små aktører i bransjen er hardt presset og ber om konkurranse på like vilkår. Se programmet (pdf)

Kjenner det på kroppen

Karl Munthe-Kaas, gründer og eier av Kolonial.no, føler hver dag på kroppen hvordan konkurransen er særlig krevende for små aktører.

- Det er nesten ingen de siste 20 år som har klart å etablere seg, sa Karl Munthe-Kaas. Han mener at prisdiskriminering er skadelig.

- Dominerende leverandører kan favorisere en kjede i bytte mot lojalitet til deres varer, sier han. Den gode nyheten er myndighetene har varslet å styrke Konkurransetilsynet og fremmer en ny lov om god handelsskikk.

-Bransjen er avhengig av en avklaring på hvilke typer prisforskjeller som er ulovlig, sa Munthe-Kaas. Han mener at dersom arbeidet for en bedre fungerende konkurranse ikke fører fram må Stortinget gripe inn med ny lov og bedre retningslinjer.

#205

Professorene Øystein Foros og Hans Jarle Kind fra Norges Handelshøyskole (NHH).

-Finn årsakene

Professorene Øystein Foros og Hans Jarle Kind fra Norges Handelshøyskole (NHH) tok for seg Konkurransetilsynets rolle og hvordan tilsynet kan avdekke og avverge konkurransehemmende prisdiskriminering.

- Gitt at innkjøpsprisene i det norske dagligvaremarkedet avhenger av kjedenes størrelse, slik at den største kjeden får klart bedre innkjøpsbetingelser enn rivealene, er det avgjørende å finne årsaken til dette, sa Øystein Foros. Han viste til forskning som konkluderer:

- Dersom årsaken til prisdiskriminering er at leverandøren er særlig bekymret for at en stor kjede skal gå til en alternativ forsyningskilde, vil et inngrep mot praksisen antagelig være bra for konkurransen og forbrukerne (Katz 1987 og O\Brian 2014).

- Å gripe inn mot kontraktene mellom leverandør og kjeder kan synes som et drastisk tiltak. Det er imidlertid dette konkurransepolitikk går ut på; å legge føringer som sikrer konkurranse, sa Øystein Foros.

Juss

Professor Eirik Østerud fra Universitet i Oslo (UiO) tok for seg de juridiske spørsmålene i konkurranseloven og ulikhet i innkjøpsvilkår. Seminaret ble avsluttet med politisk debatt under overskriften:  «Er konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet et spørsmål for politikerne eller Konkurransetilsynet alene?»

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!