NHO Service og Handel

Innhold

Høring i Næringskomiteen

Nyhet, Næringspolitikk, Handel

Publisert

Stortinget

Bransjeforening Handel i NHO Service og Handel har i dag vært på høring i Næringskomite i forbindelse med Statsbudsjettet for 2020.

Leif Bache-Mathiesen, direktør  for handel i NHO SH og Karl Munthe-Kaas, gründer og eier av Kolonial.no representerte næringen i høringen med følgende budskap: 

Vår viktigste sak er arbeidet for å forhindre prisdiskriminering i dagligvarehandelen. Å hindre diskriminering vil gjøre det enklere for nye aktører å komme inn på markedet. Dette kan hindre økende maktkonsentrasjon og gi bedre kvalitet og utvalg for forbrukere.

NHO Service og Handel er fornøyd med at konkurransetilsynet har blitt styrket med 10 millioner kroner i statsbudsjettet for 2020. Vi er også fornøyd med at det skal etableres et eget dagligvaretilsyn med fem ansatte, lokalisert i Grenland.

Vi er imidlertid svært bekymret over konkurransen i dagligvare da konkurransetilsynet i dag ikke håndhever §10-11 i konkurranseloven.  Loven mot prisdiskriminering i dagligvarehandelen har vært en sovende lov i Norge de siste tiårene.

Dette er i motsetning til våre naboland, hvor den har blitt håndhevet strammere, og hvor tolkningen av loven er tydelig kommunisert til bransjen. I disse landene ser vi mye større tilfang av inntrengere blant både kjeder og leverandører, og medfølgende stort utvalg og lave priser.

Vi er svært glade for at Konkurransetilsynet nå får midler til å gå dypere i dette. Det er viktig at Konkurransetilsynet nå tilføres ny kunnskap og riktig forståelse av dynamikken i bransjen.

De må kommunisere tydelig til bransjen hva som er ulovlig prisdiskriminering, og legge klarere ansvar på dominerende leverandører for ikke å skade konkurransen.

Den tolkningen og bransjeforståelsen som har ligget hos konkurransetilsynet de siste tiårene, har påført forbrukeren milliarder i tap i form av høyere priser, hvert år.

Det er det største forbrukertapet i norsk konkurransepolitisk historie.

Vi mener derfor at de 10 millionene som konkurransetilsynet nå er blitt tilført kanskje er den posten i statsbudsjettet som har størst samfunnsøkonomisk verdi, fordi det trolig vil gi lavere priser på dagligvarer til norske forbrukere.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!