NHO Service og Handel

Innhold

-Fravær av nyetableringer er et faresignal

Nyhet, Næringspolitikk, Handel

Publisert

fire personer

Iselin Nybø, Anne-Cecilie Kaltenborn, Karl Munthe-Kaas, Trond Bentestuen

-I motsetning til andre nordiske land er nyetableringer nesten ikke til stede og flere fagmiljøer beskriver konkurransen i Norge som dysfunksjonell. Dette er faresignal, sa Anne-Cecilie Kaltenborn, som sammen med medlemsbedrifter ga innspill til næringsminister Iselin Nybø i dag, fredag.

Næringsministeren ville vite mer om utfordringene til dagligvareaktørene og inviterer til telefonmøte. Dette er en del av arbeidet med stortingsmeldingen om konkurransen i dagligvarebransjen.  - Jeg vil vite hva de ulike aktørene ser på som utfordringene, og hva de ser på som mulige løsninger, sier Nybø i en pressemelding.

15-20 prosent prisforskjeller

- Konkurransetilsynet viser til prisforskjeller i innkjøpsbetingelser helt opp til 15-20 prosent for aktører som er utenfor NorgesGruppen. Prisdiskriminering er enormt ødeleggende for både nyetableringer og for en effektiv konkurranse, sa Anne-Cecilie Kaltenborn.

Hun viste til at Konkurransetilsynet tidligere har vist manglende interesse for å gå inn i problemstillinger knyttet til innkjøpsmakt og prisdiskriminering, til tross for at den har vært reist flere ganger, blant annet i forbindelse med ICAs exit og NorgesGruppens oppkjøp av aktører i markedet.

Ber om årlig redegjørelse

Karl Munthe-Kaas, adm. dir. i vår medlemsbedrift Kolonial.no, var særlig opptatt av at hvordan lovverket kan håndheves bedre.

- Det viktigst er at Konkurransetilsynet årlig bør be om en redegjørelse om prisforskjeller fra alle de største leverandørene. Tilsynet bør også tydeliggjøre hva som er objektiv og godkjent begrunnelse for en prisforskjell, sa Karl Munthe-Kaas.

Har ikke tatt tak i problemer

Trond Bentestuen, direktør i vår medlemsbedrift Rema 1000, påpekte at konkurransemyndighetene over flere år har unnlatt å adressere og realitetsbehandle problemstillinger som knytter seg til prisdiskriminering.

- Det er ikke mangel på lover og regler, men mangel på håndheving som er avgjørende for hvordan markedet utvikler seg, sa Trond Bentestuen.

Flere deltakere i møtet pekte på at det er viktig å se på betydningen av eiendomskontroll og hvordan dette forkludrer konkurranse og er til skade for andre aktører og forbrukerne.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt