NHO Service og Handel

Innhold

Ekspertutvalg advarer mot forbud mot prisdiskriminering

Nyhet, Næringspolitikk, Handel

Publisert

isaksen

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Fredag la regjeringens ekspertutvalg fram rapport om prisdiskriminering innen dagligvarer, som næringsminister Torbjørn Røe Isaksen bestilte i oktober i fjor.

Næringsministeren ønsket å få frem konsekvensene av et forbud eller restriksjoner mot diskriminerende innkjøpspriser i dagligvarebransjen.

Ifølge en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet, advarer ekspertutvalget næringsministeren mot å forby prisdiskriminering i dagligvarebransjen:

«Vår vurdering er at argumentene for at et forbud mot prisdiskriminering vil lede til høyere priser, er sterkere enn argumentene for at det vil lede til lavere priser», konkluderer ekspertene.

– Jeg er opptatt av å vurdere alle sider av denne saken, både argumentene for å innføre et forbud mot forskjeller i innkjøpspriser og argumentene mot. Arbeidsgruppen har gjort en grundig jobb med å vurdere de ulike innspillene som har kommet fra faglig hold og fra bransjen selv, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Se Utredning om prisdiskriminering i dagligvarebransjen

Kommentar fra NHO Service og Handel:
  • Utvalgsrapporten viser at den skråsikkerheten en tidligere har sett mot at det forekommer konkurranseskadelig prisdiskriminering i det norske dagligvaremarkedet, er erstattet med usikkerhet. Vi skal gå grundig gjennom rapporten.
  • NHO Service og Handel har lenge argumentert for at gjeldende konkurranselov må anvendes korrekt for å sørge for å forhindre ulovlig prisdiskriminering, og at Konkurransetilsynet må ta denne jobben på alvor. Konklusjonen i utvalgsrapporten støtter dette gjennom å peke på at dagens konkurranselov er anvendbar.
  • Takket være en handlekraftig statsråd har vi nå fått avdekket forhold som mange aktører over lang tid har påpekt er konkurranseskadelig. Nå må statsråden og Konkurransetilsynet følge opp og gå ut og forklare hvordan loven skal forstås.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!