NHO Service og Handel

Innhold

Kjære gårdeiere - ta vare på dine leietakere!

Nyhet, Handel

Publisert

vist

Linda Vist er direktør for handelsnæringen i NHO Service og Handel (Foto: Baard Fiksdal).

- Alle gårdeiere bør ta godt vare på sine leietakere om det er butikker, frisører, bakeri eller annen virksomhet, sier Linda Vist, direktør for handel i NHO Service og Handel.

NHO Service og Handel har siden pandemien startet vært klare på at utleiere må sette seg inn i det enkelte utleieforhold og finne veien til midlertidige, men bærekraftige utleievilkår i denne krisen som vi er rammet av.

- Dette er ikke tidspunktet for å kreve inn full husleie.  Under pandemien har mange blitt nedstengt eller mistet omsetning. I harde tider, hvor det kjempes for å overleve, er det skadelig for begge parter å neglisjere leietakernes faktiske situasjon, sier Linda Vist.

Det bør understrekes at for perioder med krav om stengte virksomheter vil husleielovens § 5-7 kunne gi et rettskrav på lempninger. Det er likevel viktig å understreke at fortsatt er det et helt atypisk marked for mange. Det er plutselige reguleringer som gir økte kostnader. Driften er ofte uproporsjonalt med inntjeningsmulighetene. Da er det meget viktig med en konstruktiv dialog mellom huseier og leietaker.  

Mange i næringen har kommet dårlig ut og har ikke vært i posisjon til å søke kompensasjon. Kompensasjonsordningen har ikke fungert godt nok slik handelsnæringen er bygd opp. Støtten ivaretar heller ikke oppstarts- og vekstselskaper. Dette er bedrifter som ennå ikke kan vise til gode resultater, og som har etablert en kostnadsbase som gjenspeiler forventet vekst.

Nedstengning over lengre tid har gått hardt ut over arbeidsplasser. Svært mange er permitterte. Våre medlemmer opplever at det nå er kommet til et punkt der det mer er et spørsmål om det er en jobb å komme tilbake til enn når man kan komme tilbake.

Handelsnæringen har tatt sitt ansvar og gitt sitt bidrag gjennom pandemien gjennom økonomisk tap og uforutsigbarhet rundt arbeidsplasser. Gårdeiere bør nå være sitt ansvar bevisst og vise vilje til konstruktiv dialog med leietakere. Et langsiktig fokus med ivaretakelse av eiere av butikker, frisører og bakerier i dag, vil gi oss muligheten til å besøke nettopp butikker, frisører og bakerier hos gårdeier også i fremtiden.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt