Grensehandelen fortsetter å øke - LO og NHO fortviler

Publisert

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel, og Christopher Beckham, leder for forbundet Handel og Kontor i LO, etterlyser regjeringstiltak for å stoppe grensehandelsvekst. Foto: NHO Service og Handel / Handel og Kontor Norge.

Ferske grensehandelstall fra SSB viser at en er på samme nivå som før pandemien. – Vi etterlyste handling fra regjeringen allerede i mai, men så langt har det vært stille, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

I andre kvartal 2021 brukte nordmenn 42 millioner kroner på dagsturer til utlandet. For samme periode i år, ligger denne summen på 3,6 milliarder kroner, melder SSB i dag. Dette viser en eksplosiv økning av nordmenn som grensehandler i år sammenliknet med i fjor. I lys av at handlemønsteret i 2021 fremdeles var sterkt preget av koronapandemien, er det likevel mer interessant å se tallene opp mot andre kvartal 2019.

Før pandemien var det stor bekymring i norsk næringsliv tilknyttet både arbeidskrafts- og kundelekkasje til utlandet, særlig over svenskegrensen. For andre kvartal 2019 la norske forbrukere igjen 4,1 milliarder kroner på dagsturer til utlandet. Ser en dette opp mot årets tall, blir det tydelig at grensehandel igjen truer norsk økonomi – og norske arbeidsplasser.

Norsk arbeidskraft blir påvirket

I perioden frem til 2. kvartal 2022 økte antallet ansatte innen dagligvare. I Oslo, Viken, Innlandet og Trøndelag, som ligger nært svenskegrensen, har antall ansatte gått ned med nesten 700 personer, tilsvarende 2,1 % nedgang, i andre kvartal. For resten av landet er det vekst i antall ansatte i dagligvare, med 474 flere personer. Dette viser tydelig effekten av grensehandel, noe NHO Service og Handel varslet om allerede i mai.

– Vi ser nå i realiteten en storstilt eksport av arbeidsplasser ut av landet. Nå må Regjeringen levere på det de har lovet i Hurdalsplattformen og i møter med oss, nemlig tiltak for å bremse denne negative utviklingen for norske bedrifter og arbeidsplasser.

Dette uttalte administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn da tallene for Q1 2022 kom.

LO og NHO enige

Ifølge SSB, brukte nordmenn 2,1 milliarder kroner på grensehandel i løpet av de tre første månedene av 2022. Dette tyder på at omsetningen vi nå ser, har vokst betydelig bare de tre siste månedene.

Dette krever handling, påpeker Kaltenborn, noe også leder for forbundet Handel og Kontor i LO, Christopher Beckham, etterlyser.

– Vi ønsker at Regjeringen nedsetter et partssamansatt utvalg som får i oppdrag å foreslå konkrete tiltak. Dagens tall for grensehandel viser at dette haster. Det handler om å sikre norske arbeidsplasser, uttaler han.

kvinne

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt