Ny rapport avdekker ukjent norsk suksess internasjonalt

Erik W. Jakobsen, partner og styreleder i Menon Economics AS presenterer rapporten bestilt av NHO og NHO Service og Handel.

De omsetter for ca. 53 mrd. NOK og har over 16 000 ansatte i EU/EØS-området. Konsulentselskapet Menon Economics har sett nærmere på 18 norske bedrifter som har lykkes i utlandet med salg av tjenester og konsepter.

– Norge har over 1000 års tradisjon på eksport av råvarer, fisk, tømmer, mineraler og energi. Nå ser vi stadig mer eksport av tjenester og konsepter, og vi er glade for å kunne dele våre erfaringer med slik eksport. Vellykket konsepteksport gir innovasjon, også her hjemme, sier Ole Robert Reitan, CEO i Reitan Retail.

Sammen med 17 andre bedrifter, har Reitan Retail deltatt i Menon Economics rapport «Norske tjenestebedrifters ekspansjon i EU – effekter for norsk økonomi», en rapport bestilt av NHO Service og Handel og NHO.

Selskapene som er satt under lupen representerer blant annet salg av detaljhandel og sikkerhetstjenester. Fellesnevneren for alle er at de har lykkes med norske konsepter utenlands. Bakgrunnen for rapporten, er at det per i dag ikke finnes et system for å kvantifisere verdien av denne typen virksomhet. Verken her i Norge, eller på EU/EØS-nivå.

Styrker Norge

Kort oppsummert viser rapporten at bedrifter styrker Norge ved å utvide driften til utlandet. Først og fremst henter selskapene hjem overskuddet til hjemlandet, noe som er positivt for norsk økonomi. Samtidig bidrar internasjonal ekspansjon til økt sysselsetting ved det norske hovedkontoret, samt økt produktivitet.

Rapporten ser også nærmere på EØS-avtalen og hvordan internasjonale rammevilkår kan legge til rette for norsk ekspansjon i utlandet.

- EØS-avtalen og deltakelsen i EUs indre marked er svært viktig for næringslivet i Norge. EØS-avtalen reduserer en rekke usikkerhetsfaktorer som gjør det enklere for norske bedrifter å satse i utlandet, sier Kristin Hansen, direktør for NHOs internasjonale avdeling.

Deler av egne erfaringer

Selve lanseringen av rapporten markeres i retailselskapet Reitan Retails lokaler, hvor oppmøtte får møte blant annet CEO Ole Robert Reitan. Han har med seg Vegar Kristoffersen, adm.dir. i Recover Norge. Recover leverer tjenester innen skadebegrensning.

Begge bedriftene har deltatt i rapporten, og på lanseringsdagen snakker de ikke bare om resultatene fra denne, men deler samtidig sine erfaringer og strategier.

– Som norske har ikke disse bedriftene noe fortrinn i det internasjonale markedet for denne typen tjenesteeksport. Da er det ekstra spennende å høre deres suksesshistorier. Det legger til rette for at andre kan følge i deres fotspor, avslutter Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Se rapporten her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt