Skatte-eksperter: Sirkulærøkonomi må under lupen

Nyhet, Næringspolitikk, Handel

Publisert

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel, håper politikerne følger Torvik-utvalgets anbefaling om å sette sirkulærøkonomien under lupen.

Vi vet ikke nok om sirkulærøkonomi, og det bør det gjøres noe med. Det er en av konklusjonene i Torvik-utvalgets vurdering av et helhetlig skattesystem. – Et steg i riktig retning, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. direktør i NHO Service og Handel.

Det snakkes stadig mer om sirkulærøkonomi, og varehandelen blir ofte stilt til ansvar. Særlig tekstilbransjen blir løftet frem som lite bærekraftig.

– Dersom dette skal snu, må det komme politiske insentiver som legger til rette for sirkulære forretningsmodeller og konkurranse på like vilkår, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Hun ser det derfor som positivt at Torvik-utvalget etterlyser "en bred utredning av tiltak for å fremme sirkulære aktiviteter" i den ferske NOU-en "Et helhetlig skattesystem".

Må settes på agendaen

Utvalget har vurdert ulike sirkulære tiltak, blant annet momsreduksjon på brukte varer, leie og reparasjon. I dag må momsen på 25 % betales på nytt når man kjøper en brukt vare. Dette gjør ombruk lite lønnsomt, både for forbrukerne og bedriftene, noe NHO Service og Handel har spilt inn i møter med Torvik-utvalget.

– At vi ikke vet nok om hva som vil fungerer, er en konklusjon vi kan stille oss bak. Det er likevel viktig at utvalgets vurdering følges opp: at sirkulære, politiske insentiver settes på agendaen, uttaler Kaltenborn.

Nå etterlyser hun at regjeringen er raskt på ballen.

– Mange bedrifter står klare, og de ønsker å ta et større klimaansvar. Samtidig må de drive lønnsomt. Det handler om grønne arbeidsplasser i Norge, og det handler om å levere de varene og tjenestene som forbrukerne trenger, avslutter hun.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!