– Håndverksfagene har en lys fremtid

Publisert

Tor Svarva, fagsjef Handel i NHO Service og Handel under paneldebatten: Hvordan få til en mer praktisk skole? Hvordan kan de mindre håndverkene få en sterkere plass i norsk utdanning? "Løft håndverket" sitt høstseminar 2023.

NHO Service og Handel ved fagsjef Handel, Tor Svarva, deltok nylig i paneldebatten: Hvordan få til en mer praktisk skole? Hvordan kan de mindre håndverkene få en sterkere plass i norsk utdanning?. Foto: Løft håndverket

Fremtidens næringsliv trenger håndverkere, men norsk skole henger ikke med. – Det er for lite informasjon til elevene om alle mulighetene som finnes innen yrkesfag.

Det uttalte Tor Svarva, fagsjef Handel i NHO Service og Handel og leder i faglig råd for Håndverk, design og produktutvikling, under Løfte håndverket sitt høstseminar 2023 på Maihaugen, Lillehammer.

Her deltok Svarva i paneldebatten: Hvordan få til en mer praktisk skole? Hvordan kan de mindre håndverkene få en sterkere plass i norsk utdanning?

Et yrke for fremtiden

– De små håndverksfagene representerer på en fantastisk måte både en kulturarv som det er viktig å ta vare på, men også fag som i fremtiden vil bli ekstremt etterspurt av næringslivet. Det grønne skiftet fordrer at vi må legge om til en mer sirkulær økonomi, og reparasjon og ombruk vil være helt avgjørende for å lykkes, påpekte Svarva.

Han etterlyste en skole som tydelig formidler hva samfunnet kommer til å ha bruk for i fremtiden, slik at elevene kan ta informerte valg og få et skoleløp som er tilpasset dem.

NHO Service og Handel har over tid etterlyst en grunnskolereform for yrkesfag i norsk skole. I dette forslaget ligger det både satsing på utstyr til skolene, samt et tettere samarbeid med det lokale næringslivet.

Skole + bedrift = sant

Dette støttes av daglig leder ved Opplæringskontoret for små handverksfag, Malin Lunde Andersen.

I etterkant av debatten påpekte Lunde Andersen at et godt samarbeid mellom skole og bedrift, er helt avgjørende for at elevene kommer ut fra skolen med den grunnleggende kompetansen bedriftene har behov for. Hun understreket også at det er nødvendig å sette søkelyset på en mer praktisk utdanning helt fra grunnskolen.

Pedagogisk leder for Bardufoss videregående skole, Jan Kristian Vestjord, stemte i, og  påpekte at samarbeid med næringslivet og samfunnet bidrar til å gjøre skolen mer virkelighetsnær, relevant og praktisk. Det vil øke motivasjonen blant elevene, understreket Vestjord.

mann
  • Tor Svarva
  • Fagsjef, handel

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?