– Noe vi har kjempet for lenge sammen med NHO

Publisert

Konsernsjef hos vårt medlem Fretex, Trond Ivar Vestre, er glad for at brukthandelloven nå kan bli skrotet eller kraftig innsevret. Det vil spare Fretex for mye ekstraarbeid. Foto: Fretex / Tom Haga

Regjeringen vil skrote eller kraftig innskrenke brukthandelloven. Det er på høy tid, mener konsernsjef i vår medlemsbedrift Fretex, Trond Ivar Vestre.

– Fretex synes det er en god løsning å fjerne brukthandelloven, og det er noe vi har kjempet for i lengre tid sammen med NHO. Den har gått ut på dato, sier konsernsjef i Fretex, Trond Ivar Vestre.  

I løpet av 2022, sparte Fretex Norge for 51 136 tonn CO2 gjennom gjenbruk. Med 40 gjenbruksbutikker fra nord til sør, i tillegg til nettbutikk, sier det seg selv at det blir en del logistikk.

Brukthandelloven har gitt mye ekstraarbeid.

Politi og papirarbeid

– Ved opprettelse av butikk i et nytt område, må du søke om tillatelse hos politidistriktet. Dette er en noe krevende sak med tanke på behandlingstid og lignende. Det finnes heller ikke digitale løsninger knyttet til brukthandellovgivningen, noe som medfører skriftlige prosesser som tar tid og ressurser, utdyper Vestre.

Han tror forslagene Nærings- og fiskedepartementet nå har sendt på høring, vil gjøre det enklere å drive brukthandel rent administrativt: Og ikke bare for butikkene.

– Myndigheten vil nok også spare ressurser på et enklere regelverk som er tilpasset dagens fysiske og digitale handel.

Flere vil selge brukt

I bransjeforeningen Handel sitt bærekraftråd, møtes handelsaktører med ulike utgangspunkt. Her sitter Fretex, som kun selger bruke varer, side om side med vårt medlem IKEA som ønsker å legge om til mer bruktsalg.

– Fremtidens varehandel vil inkludere stadig større del brukte produkter, og rammebetingelsene må tilpasses en ny virkelighet. For å få fart på en sirkulær økonomi, er det viktig at unødvendige hindringer fjernes. I lys av det, er vi glade for at man foreslår at dagens brukthandellov forkastes, sier IKEA Norges bærekraftsjef, Siri Norhagen.

Den grønne veien videre

Norhagen er samtidig klar på at vi trenger flere politiske initiativer for å komme videre:

På veien mot sirkulær økonomi trengs det politiske initiativer, mener Siri Norhagen. Foto: IKEA Norge

– Det finnes ulike virkemidler for å få fart på sirkulærøkonomien, eksempelvis redusert moms på brukte produkter. Reparasjoner bør også bli mer attraktivt for kundene, også fra et økonomisk perspektiv. Momsfritak på reparasjoner er et tiltak som åpenbart ville påvirke i positiv retning.

Dette støttes av Fretex og Trond Ivar Vestre.

– Om vi virkelig skal få fart på ombruk, så mener Fretex at innføring av nullmoms vil være den viktigste enkelthendelsen. Etter vårt syn er det merkelig at det ikke er moms på bruktbil, men på en brukt vare som selges i bruktbutikker med lønnende ansatte må en betale 25 prosent moms: og det opptil flere ganger dersom varen kommer inn til oss på nytt, avslutter han.

Moms til hinder for grønn utvikling? Vi tar debatten under Arendalsuka. Bli med fysisk eller digitalt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!