Konkurranse på like vilkår

Publisert

NHO Service og Handel støtter forslaget om å fjerne det midlertidige deklarasjonsunntaket for varer under 350 kroner. På denne måten kan våre bedrifter konkurrere med forbrukerimporterte varer på likere vilkår.

Denne uken er det høringsfrist for Finansdepartementets forslag om å avvikle deklarasjonsunntaket i mva-ordningen for utenlandske nettbutikker. NHO Service og Handel støtter forslaget, og har sendt inn sitt høringssvar.  

– Forslaget har vår fulle støtte. Det er på høy tid å avskaffe deklarasjonsfritaket. Transportaktører har hatt god tid til å etablere digitalt registrering, og vi erfarer at dagens situasjon er svært konkurransevridende. Tallene indikerer at en rekke aktører bevisst utsetter å registrere seg i VOEC-registeret, sier direktør for Handel i NHO Service og Handel, Linda Vist.

"Kina-subsidier" og tekstiltoll

NHO Service og Handel brukte også høringssvaret til å adressere to andre saker. Begge bidrar til konkurranseulempe for norske bedrifter:

Vestlige land, inkludert Norge, subsidierer frakten ved import fra blant annet Kina. Dette gjør i praksis at porto på en vare bestilt fra Kina, ofte er lavere enn norsk innlandsporto. Derfor må fraktsubsidier fra Kina fjernes.

Videre mener NHO Service og Handel at Regjeringen bør avvikle toll for klær og tekstiler. Med endringen 2020, ble moms innført fra første krone slik det er for salg i norske butikker. Men tollfriheten på inntil 10,7 prosent som gjelder på tekstiler opp til 3000 kroner, gir fremdeles en fordel for privatpersoner som handler fra internasjonale nettbutikker. Dette skillet bør bort.

Les hele høringssvaret her.

Fakta

Ved forbrukerkjøp av varer fra utlandet med verdi under 3 000 kroner, skal den utenlandske selger beregne og betale merverdiavgift. MVA blir da inkludert i salgsprisen, og selger skal registrerer seg i VOEC-ordningen (VAT on E-Commerce).

Av hensyn til den administrative belastningen innføring av VOEC-ordningen kunne få for speditører, ble det innført et midlertidig deklareringsunntak for varer med verdi under 350 kroner. Unntaket gjelder for varer hvor opplysninger om den utenlandske tilbyderens VOEC-nummer ikke gis til tollmyndighetene ved innførselen.

I desember 2022, sendte Finansdepartementet på høring forslag om å avvikle det midlertidige deklareringsunntaket som gjelder ved innførsel av varer med verdi under 350 kroner. Departementet foreslår virkning fra 1. oktober 2023.

Høringen omfatter forslag om en plikt for transportørene til å oppgi opplysninger elektronisk til tollmyndighetene. Disser opplysningene omfatter VOEC-nummeret, samt en ny ordning med månedsoppgjør for speditørers innbetaling av merverdiavgift for varer med verdi under 3 000 kroner. Det foreslås også noen presiseringer og endringer i praksis for ordningen med samlefortolling.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!