Skal utrede styrket vern av natt- og alenearbeid i varehandelen

Publisert

NHO Service og Handel skal sitte i et utvalg som skal vurdere tiltak for å styrke vernet for nattarbeidere i varehandelen.

Utvalget er nedsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Arbeidslivets parter i varehandelen, HK Norge (LO), Negotia (YS), NHO Service og Handel og Virke vil delta i arbeidet med ett medlem fra hver organisasjon. Leder av utvalget er  Ingrid Finboe Svendsen.

Medlemmer fra organisasjonene:

  • Christopher Ray Beckham, Forbundsleder, HK Norge.
  • Trond Vegard Sæle, 2. nestleder, Negotia.
  • Sigbjørn Mygland, Direktør forhandling og tariff, NHO Service og Handel.
  • Astrid Flesland, Fungerende leder tariff, Virke.

Fagekspert er Martine Pedersen fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Utvalget skal:

- kartlegge omfanget av og innholdet i nattarbeid, alenearbeid og helgearbeid i varehandelen og tilknyttet virksomhet.

- på bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget vurdere behovet for endringer i regelverk eller andre tiltak, og legge fram forslag for å ivareta hensynet til arbeidstakeres vern ved kvelds-, helge- og nattarbeid.

- rette særskilt oppmerksomhet mot nattarbeid, og arbeidstakere som arbeider alene om natten, og ta utgangspunktet i at dette er regelverk som er fastsatt av hensyn til vern av arbeidstakere.

- beskrive dagens reguleringer av arbeidstid i tariffavtaler og hvordan arbeidstakernes medvirkning og medbestemmelse ved natt- og alenearbeid ivaretas, samt vurdere i hvilken grad avtalereguleringer kan gi hensiktsmessige løsninger på dette området.

- vurdere hvilke konsekvenser ev. endringer i reguleringene kan ha på andre samfunnsområder.

Utvalget skal legge fram sine forslag i en rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet innen 1. juni 2024.

Mandatet (pdf)

Pressemelding

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt