Omnikanal og utvikling i norsk handel - mai 2022

Rapporten "Omnikanal og utvikling i norsk handel" er på 27 sider og utgitt av fra NovaRetail og NHO Service og Handel i mai 2022.

Siden slutten av 90-tallet har netthandel vært med på å utfordre og redefinere hvordan vi kjøper varene våre, og selskaper som for eksempel Komplett og BliVakker har etablert seg som nyskapende retailaktører som ikke er fremmede for å teste ny teknologi eller nye forretningsmodeller. Da den globale pandemien kom til Norge i mars 2020 akselererte veksten og utviklingen i netthandelsalget langt forbi alle tidligere estimater. I perioden 2019 til 2021 økte netthandelsomsetningen i Norge med over 60% etter å ha hatt en vekstrate i årene før pandemien på omtrent 10% årlig. I 2020 hadde netthandelen en årlig vekstrate på 36,5%, og 19,1% i 2021. Selv med denne veksten vil netthandel som kanal fortsatt kun utgjøre under 15% av alt salg i handelen, og det er fortsatt betydelig rom for en økning i netthandelen.

I tråd med at butikkene måtte stenge ned i perioder under pandemien var det flere tradisjonelle retail-aktører som hurtig måtte omstille seg for å få solgt varene i butikkene sine. Et eksempel på en ny løsning som ble etablert var det å la kundene bestille varer på nett og hente dem utenfor butikken. Slik ble en ny måte å levere ut varer introdusert i Norge - Curbside Pickup.

Flere selskap var kjapt ute med å tilby denne formen for vareleveranser, men for at slike tjenester skal fortsette å eksistere utover en krisesituasjon må de levere en unik kundeverdi i kombinasjon med en forretningsmessig gevinst for retaileren. Denne sammenblandingen hvor netthandel og butikkdrift glir over i hverandre har vært snakket om i mange år under merkelappen “Omnikanal”, men det er kun nylig hvor teorien har blitt implementert i praksis. Krav til integrasjon mellom IT-systemer, strukturerte og gode masterdata eller utvikling av nye forretningsmodeller hvor avlønning mellom salgskanal (nett) og utleveringskanal (butikk) blir definert har blitt diskutert på øverste strategisk nivå i de fleste retailkjedene i Norge de seneste årene.

Grunnlag for undersøkelsen
I januar 2021 bestemte NovaRetail og NHO Service og Handel seg for å undersøke hvordan netthandel påvirker norske retailere som også har butikknettverk. Gjennom 12 dybdeintervjuer på rundt 2 timer utforsket vi temaer som strategi, ledelse, salg, logistikk og bærekraft. Basert på svarene har vi utviklet denne rapporten for å dele litt innsikt i hvilke fellestrekk vi finner i hvordan norske retailere vurderer sine styrker og svakheter knyttet til salg av varer i digitale og fysiske kanaler – også kjent som omnikanal. I tillegg til disse intervjuene har vi hentet inn kvantitative data for å se hvordan handelen utvikler seg.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt