Kompetansestandard Renhold er oversatt til engelsk

Brukere av appen får en engelsk versjon på mandag.

Kompetansestandard Renhold er nå oversatt til engelsk. Alle medarbeidere som har standarden i en app på mobil vil få en oppdatert versjon tilgjengelig på mandag. Dette vil gjøre det lettere å rekruttere til bransjen.

Den engelske versjonen er finansiert av renholdsfondet og oppgraderingen er kostnadsfri for bedriftene som har Kompetansestandarden via Motimate.

Kompetansestandard Renhold er et tiltak for kompetanseheving. I servicebransjen er arbeidsspråket norsk, og det skal det være! Men vi går ut av pandemien med et betydelig arbeidskraftunderskudd. Mange av bransjens medarbeidere og ledere har vendte tilbake til sine hjemland i Schengenområdet. Polen og Baltikum er de mest sentrale samarbeidsområdene. Mange har ikke vendt tilbake til Norge. Pendling ble nær umulig under pandemien og et økt lønnsnivå i deler av Europa har bidratt til at mange heller ikke ser nytten av å returnere til Norge. Bransjen ser etter folk og etter nye tiltak for å tiltrekke seg de rette menneskene.

Lærer renhold, språk og verdier

- Med Kompetansestandarden, nå også på engelsk, står bedriftene sterkere rustet i arbeidet med å lære opp folk som kommer inn i bedrift og som vil tilegne seg norsk arbeidslivs grunnverdier og språk, mens de lærer renholdsfag, sier Ingeborg Malterud, fagsjef for renholdsbransjen i NHO Service og Handel.

- Kompetansestandard Renhold på engelsk vil også være et konkret bidrag til de bedriftene som ønsker å rekruttere blant flyktningene som vil komme til Norge. Vi anbefaler å ta Kompetansestandarden i bruk i dette arbeidet, gjerne i samarbeid med kommunenes flyktningtjeneste, arbeid- og inkluderingsbedrifter, NAV, karriereveiledere og annet, sier Ingeborg Malterud.

Enklere å tilby jobb

- Vi imøteser og bidrar gjerne også inn i all satsning på kompetanse i bransjen. Det være seg fra utdanningsinstitusjoner, fylkeskommuners lærlingearbeid og NAV slik at unge og arbeidsledige får øynene opp for en godt regulert og seriøs renholdsbransje som gir muligheter for jobb i hele landet, sier Malterud.

Mer om Kompetansestandard Renhold

Ingeborg Malterud

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt