Dom i sak om betaling for reisetid mellom renholdsoppdrag

Nyhet, Arbeidsliv, Renhold

Publisert

renhold

Spørsmålet om renholdere har krav på betaling for reisetid mellom renholdsoppdrag har vært behandlet i Arbeidsretten. LO / NAF fikk ikke medhold.

Dom Arbeidsretten av 20.08.2019 gjelder spørsmål om betaling for reise / tid mellom renholdsoppdrag.  LO / NAF fikk ikke medhold i sin påstand i dom fra Arbeidsretten om forståelse av renholdsoverenskomsten § 4 nr. 3. Det betyr at rettstilstanden på området er som tidligere.

Saken kort oppsummert:

NAF og NHO Service og Handel har i lang tid vært uenige om hvorvidt renholdere har krav på betaling for reise / tid mellom renholdsoppdrag.

Utgangspunktet for lønnsutbetaling er som kjent fastsatt rammetimetall i medhold av renholdsoverenskomsten § 2 nr. 1.  NAF har hevdet at renholderne som reiser mellom flere oppdrag med rammetimetall har krav på betaling for reisen og tiden mellom oppdragene. Bakgrunnen for NAFs påstand har vært renholdsoverenskomsten § 4 nr. 3. NHO Service og Handel har bestridt NAFs tolkningen av bestemmelsen.

Renholdsoverenskomsten § 4 (3) gjengis her:

"Renholdere som blir pålagt arbeidsoppdrag på flere arbeidssteder for samme bedrift skal ha beregnet arbeidstid og lønn for løpende tid mellom oppdragene. Dette gjelder også patruljetjeneste."

LO/NAF tok ut søksmål for Arbeidsretten med påstand om at formulering "samme bedrift" i § 4 nr. 3 måtte forstås som "samme arbeidsgiver". Men en slik forståelse mente NAF at bestemmelsen ga grunnlag for betaling / lønn mellom oppdrag.

NHO / NHO Service og Handel bestred påstanden og hevdet at "samme bedrift" i denne sammenheng måtte forstås om "samme kunde" eller "samme oppdragsgiver", og slik at grunnlag for betaling / lønn mellom oppdrag kun oppsto i de tilfellene renholderen var pålagt flere arbeidsoppdrag på flere arbeidssteder for samme oppdragsgiver / kunde.

LO / NAF fikk ikke medhold i sin forståelse av begrepet "samme bedrift" i Arbeidsretten. Dette er en avgjørelse NHO Service og Handel er veldig fornøyde med.  

Dommen kan leses i sin helhet her: AR-2019-19

Eventuelle spørsmål til dommen kan rettes til advokat Hilde Mjønes Nielsen. Se under

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!