Ga innspill til en ny Norgesmodell for offentlige innkjøp

Ronny Pettersen, konserndirektør Cleaning i ISS ga inspill til Norgesmodell for offentlige anskaffelser.

NHO Service og Handel og våre medlemsbedrifter ga nylig innspill til en ny Norgesmodell som regjeringen utvikler for at offentlige innkjøp skal fremme økt seriøsitet.

Satsing på nye, nasjonale seriøsitetskrav for offentlige anskaffelser kan du lese mer om her.

Renholdsbransjen er sammen med bygg- og anlegg prioritert når regjeringens etappevis vil ta i bruk Norgesmodellen. Det offentlig gjør innkjøp for 600 milliarder årlig og har betydelig makt til å motarbeide svart økonomi, sosial dumping og annen useriøs virksomhet.  

Første april inviterte behandlende departementet; Arbeid og inkludering, Kunnskapsdepartementet og Næring og fiskeridepartementet til innspillmøte for relevante organisasjoner. Til stede var også Kommunal og distriktsdepartementet.

Vår medlemsbedrift ISS holdt et innlegg om de ordninger man har på renhold og de bransjevis utfordringer som Norgesmodellen må ta hensyn til.

Vårt hovedbudskap:
  • Norgesmodellen bør bygge på eksisterende regler, Det vil si vekt på allmengjøring/påseansvar, HMS-kort, krav om maks to underleverandørnivåer, offentlig godkjenningsordning, lønnskontroll, og krav om bedriftshelsetjenester.
  • Useriøsiteten ligger i å bryte de regler som allerede er der og manglende kontraktsoppfølgning fra oppdragsgivere.
  • Seriøsitetskrav bør ikke være forskjellig fra kommune til kommune. Seriøsitet er samme sak ved hver anskaffelse.
  • Tilsyn og oppfølging må sikre like konkurransevilkår for bedrifter – modellen må vektlegge tilsyn og kontroll.
  • Bransjevise forskjeller – for eksempel ved krav til lærlinger i bygg og renhold. Fagbrev, lærlingplasser, kompetansenivåer under fagbrev.
  • Krav til grunnleggende kompetanseutviklingsprogram for ansatte. Eks: NHO SH – NAF samarbeid.
  • Vektlegge i kvalifikasjonsfasen: HMS-systemer, ledelseskompetanse, program for YNO og arbeidsinkludering? Vi ønsker ikke et formelt språkkrav i en Norgesmodell for offentlige anskaffelser.
  • Bedre kontrollmekanismer av virksomhetens underleverandører.
  • Stille krav til opplysninger som kreves i StartBANK – bedre oversikt over virksomheten.
  • Krav til oppdragsgivere: Balanserte kontrakter (Norsk standard), kontrakter som gir forutsigbarhet og forsvarlig risikohåndtering, identifisere tildelingsmodeller som vekter kvalitet i bedriften fremfor utelukkende priskonkurranse.

Se også:
NHO om utvikling av en Norgesmodell, Anbud 365 har mer

Henrik Bjørge

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?