NHO Service og Handel

Innhold

Nytt kull med lærlinger

Nyhet, Sikkerhetsbransjen

Publisert

lærlinger

Vårt medlem Securitas har 52 nye lærlinger på plass.

-I år har vi 52 nye lærlinger på plass. 9 av disse går dobbeltkompetanseløpet og starter som både elev og lærling ved oppstart i VG1. Etter fire år vil de ha både studiekompetanse og fagbrev. De øvrige har gått to år på videregående skole og vil de neste to årene være lærlinger på heltid. Totalt har vi over 140 lærlinger fordelt over hele landet dette året, sier Tom Andersen som er fagopplæringsansvarlig i Securitas. 

Elevene lærrer Securitas fra grunnen av og opparbeider seg ferdigheter med høy faglig kvalitet.

Har utdannet 400 siden 2016

-Securitas har hatt lærlinger siden 2000. I 2015 fikk vi godkjent opplæringskontoret og satte tydelige mål for videre satsing. Siden 2016 har vi hatt nærmere 400 lærlinger gjennom utdanningsløpet, sier Andersen.

Det er skoleavdelingen i samarbeid med drift rundt om i hele landet som har ansvaret for opplæringen. Tilbakemeldingen fra både instruktører og de som følger opp elevene ute i drift, er at det er inspirerende og lærerikt å jobbe med lærlingene. Ved å lære opp andre utvikles også egen kompetanse, forteller Andersen.

Lærlingene har noen spennende og interessante år foran seg. Den første tiden går med til å sette seg inn i retningslinjer og rutiner i Securitas. De har fått innføring i arbeidet som verneombud og tillitsvalgte gjennomfører, og de har fått tid sammen med administrerende direktør Martin Holmen. De neste ukene blir det fokus på vekterutdanningen, før de skal få prøve seg ute i drift.

Fagprøve gjennomført

Kull 2018-2019 har nettopp fullført læretiden og gjennomført fagprøven med glimrende resultater. De som ønsker det har fått tilbud om fast jobb i Securitas. Det er også noen som ønsker å ta påbygg for å oppnå studiespesialisering. Mange av disse fortsetter allikevel i en deltidsstilling og forblir i Securitas.

-Som seriøs lærebedrift ivaretar vi også en viktig samfunnsoppgave ved å gi elever mulighet til å fullføre en fagutdannelse avslutter Andersen.

Om lærlingeordningen

Lærlingeordningen er en del av det norske offentlige utdanningssystemet, og ansvaret er som i øvrig videregående opplæring delegert til fylkeskommunene. I læretiden gis både opplæring og mulighet til å arbeide praktisk i faget. Bedriften og lærlingen følger en læreplan som beskriver hva hun skal kunne når opplæringen er gjennomført.  Ved oppstart av læretiden inngås en opplæringskontrakt med bedriften, eller med et opplæringskontor. I tillegg inngås en arbeidsavtale med bedriften.
Den vanligste måten å gjennomføre et lærlingeløp i dag er at eleven først går to år på videregående skole for så å søke læreplass. Læretiden blir da to år (noen fag har lengre læretid). Det er også mulig å starte direkte i lære og ta hele opplæringen der, eller gå ett år på skolen og så tre år i lære.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!