Hardt rammet sikkerhetsbransje ber om støtte

Nyhet, Næringspolitikk, Sikkerhetsbransjen

Publisert

#205

Sikkerhetsbransjen og særlig ordensvaktbransjen er hardt rammet av koronakrisen og må inkluderes i ny kompensasjonsordning for reiseliv. Dette var budskapet da NHO Service og Handel var på høring om statsbudsjettet i familie og kulturkomiteen i dag, fredag.

Adm. dir. Anne-Cecilie Kaltenborn la frem våre innspill til komiteen. Her er hennes innlegg:

Ordensvakter utfører i dag lovpålagt vakthold ved store kultur- og idrettsarrangement, og i utelivet. Ordensvaktbransjen er en integrert del av reiseliv, kultur og uteliv, og har følgelig hatt de samme innstrammingene som følger av smittevern under Covid-19, med den knusende negative effekten som følger for bedriftene. Bransjen var tidlig rammet i mars, og i NHOs aller nyeste medlemsundersøkelse, (14. oktober), svarer 84,6 (85) prosent av bransjeaktørene innen ordensvakt at de også de siste 4 ukene har opplevd lavere etterspørsel eller kanselleringer som følge av korona. 85 prosent - det er helt på nivå med målingen for NHO Reiseliv, som organiserer kultur og uteliv, og anses å være hardest rammet nå. Mens nesten 40 prosent av selskapene innen ordensvakt har allerede gjennomført oppsigelser som følge av korona-viruset, og nesten 40 prosent planlegger oppsigelser i tiden som kommer. Dette er vesentlig høyere enn det NHO-tallene viser for kultur og reiseliv.

Like fullt er situasjonen den at sikkerhets- og beredskapsbransjen generelt, og ordensvaktbransjen spesielt, fremdeles ikke blir inkludert som støtteberettiget underleverandør til andre næringer som får støtte. Stortingets behandling av Prop. 142 S (2019-2020) innebar en videreføring av Kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren «på like vilkår» som da den ble innført i sommer. Det er dette, leder, vi er her for å påpeke urimeligheten i. Det innebærer at underleverandører til kulturbransjen som leverer for eks lys- og lydteknikk er støtteberettiget, mens underleverandører som leverer et lovpålagt vakthold jf. nasjonal veileder for sikkerhet ved store arrangement (utarbeidet av Politidirektoratet og DSB) ikke er det.

Vi mener at dette ikke er i tråd med Stortingets intensjon om å gi støtte til næringer som rammes hardt av nedlagt næringsaktivitet som følge av myndighetspålagt smittevern. Vi ber derfor om at Stortinget i sin behandling av Statsbudsjettet retter opp dette, gjennom å komme med en presisering av at støtteordninger under koronapandemien må ha

  • et helhetlig verdikjedeperspektiv, som inkluderer alle virksomheter og underleverandører og som kan dokumentere at de er hardt rammet.

Vi vil trenge profesjonelt vakthold også i fremtiden

Se også; - Ubegripelig at sikkerhetsbransjen igjen sviktes

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt