NHO Service og Handel

Innhold

70 permitterte vektere tilbake i jobb for å sikre Gjerdrum

Nyhet, Sikkerhetsbransjen

Publisert

Rasområdet i Gjerdrum (Foto: NGI)

Rasområdet i Gjerdum (Foto: NGI).

Mange av vekterne fra Avarn Security Aviation, som nå skal jobbe ved skredområdet, har venner, kollega og familie som opplevde katastrofen på nært hold.

I lang tid har flere vektere ved Oslo Lufthavn vært permitterte. Nå skal 70 tilbake på jobb, men ikke på flyplassen.

– Våre vektere skal nå ta del i et annet viktig samfunnsansvar. Avarn Security Aviation har vært i dialog med Gjerdrum kommune gjennom en anbudsrunde. Allerede førstkommende fredag hentes derfor 70 permitterte vektere inn, som skal sikre skredområdet i Gjerdrum døgnet rundt, sier Hege Charlotte Jacobsen, hovedtillitsvalgt i Avarn Security Aviation og leder for Hovedflyplassutvalget for Parat.

Kjente ble reddet ut av skredet

For både Jacobsen og flere av de permitterte vekterne er dette et arbeid som blir ekstra nært. Flere kjenner både kollega og familie som ble hentet ut av skredet.

– Jeg må ærlig innrømme at jeg ble litt rørt da vi fikk spørsmål om Avarn Security Aviation kunne ta denne jobben. Svaret var ubetinget ja. Her kjenner flere av oss noen som opplevde skredet på nært hold, og mange har også familie og venner som er rammet og har mistet alt, forteller Jacobsen.

Hun tror vekterne fra OSL vil takle oppdraget godt, selv om de må være på plass i løpet av en kort frist.

– Vekterne ved OSL, med sin tilleggsutdanning som sikkerhetskontrollører, vil kunne ivareta sikkerheten Gjerdrums innbyggere nå trenger på en svært god måte, sier Jacobsen.

Hvilke vektere hentes inn for å jobbe?

Avarn vil hente inn vektere etter ansiennitet. De det gjelder har allerede mottatt en SMS om at de skal tilbake i jobb, og Jacobsen forklarer at lederne for Avarn Security Aviation med OSL også ringte de aktuelle permitterte onsdag kveld. Vaktledere med flere, er allerede i Gjerdrum sammen med sivilforsvaret for gjennomgang.

– Nå varsles altså 70 permitterte vektere om at deres permittering stoppes inntil videre. Det tror jeg mange blir glade for å høre. Folk vil tilbake på jobb, og dette oppdraget blir meningsfylt for alle, sier Jacobsen.

Hun kommer selv til å ta turen innom Gjerdrum i ukene som kommer.

– Jeg vil møte de ansatte personlig også utenfor deres faste arbeidsted på hovedflyplassen, og sammen med hovedverneombudet Kjersti Nygård se på forholdene, for å bidra til å ivareta at alle har det bra. Dette kan bli en krevende jobb. Sikkerhetskontrollørene er vant med å jobbe til alle tider på døgnet. Men det legges til rette for blant annet gode arbeidstidsordninger, hvor det skal bemannes døgnet rundt, sier Jacobsen.

– Hvordan skal vekterne sikre skredområdet i Gjerdrum?

I første omgang vil det til enhver tid være utplassert vektere, døgnet rundt. Dette mener Jacobsen vil tilsvare 70 personer, når man tar hensyn til pauser og arbeidstid. Hun sier også at det vil være behov for en egen kommandosentral stasjonert på stedet, frem til kameraer er på plass.

– Per nå er det gjerder som sperrer av området, med behov for biler som patruljerer og godt kledde vektere til fots, som sikrer stedet, sier Jacobsen.

Takker for tilliten

Regionssjef Geir Espen Johansen i Avarn Security Aviation er ydmyk til oppgavene som venter dem i det evakuerte området.
- Vi takker for tilliten som Gjerdrum kommune viser oss i en krevende tid for kommunen og alle deres innbyggere. Dette er en tragisk hendelse og våre tanker går først og fremst til alle som er berørt av hendelsen på Gjerdrum. Området er definert som et katastrofeområde og sikkerheten til vårt eget personell står derfor i høysetet for alt vi foretar oss. Når vi som en privat sikkerhetsaktør nå får oppgaven med å videreføre sikringsarbeidet, er det med stor respekt og ydmykhet vi påtar oss ansvaret.

- Vi føler oss trygge på at den betydelige ekspertisen og kompetansen vi besitter gjennom blant annet sikkerhetsoppdraget på Gardermoen, gjør oss i stand til å løse dette oppdraget til beste for alle parter. I disse tider, med mange permitteringer på Gardermoen, er det selvfølgelig et ekstra kjærkomment oppdrag for oss når rundt 70 av våre permitterte vektere nå kan komme tilbake i jobb, erkjenner han.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt