Gjennomslag for lærlinger

Nyhet, Sikkerhetsbransjen

Publisert

#205

Bransjeforeningen Sikkerhet og Beredskap er meget fornøyd med å ha fått gjennomslag for bransjens ønske om å legge bedre til rette for lærlinger fra videregående skole.

-Vi har hatt en lengere dialog og gitt innspill til først og fremst Utdanningsdirektoratet, Politidirektoratet og Justisdepartementet. Det er derfor kommet på høring et forslag som åpner for at lærlinger kan begynne i praktisk opplæring i bedrift fra fylte 17 år, samtidig som det også legges til rette for at det kan gjennomføres vandelskontroll av disse. I dag er aldersgrensen 18 år. Vi tror dette vil sikre bedre rekruttering til faget og ivareta den enkelte lærlings opplevelse av praktisk læring gjennom læretiden, sier Runar Karlsen som direktør for bransjen i NHO Service og Handel.

Saken er nå ute på høring, men det er lite trolig at det vil komme motforestillinger som endrer utfallet.

Se mer her:
Høring om endringer i vaktvirksomhetsloven og vaktvirksomhetsforskriften

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt