Gjennomslag for regodkjenning av vektere

Nyhet, Næringspolitikk, Sikkerhetsbransjen

Publisert

#205

Runar Karlsen er direktør for Sikkerhet og Beredskap i NHO Service og Handel. (Foto: Baard Fiksdal)

NHO SH har over lengre tid jobbet for at tidsfristen for regodkjenning av vektere med gammel opplæring fra før 1/1-2018 må utsettes fra 1/1-2022 til 1/1-2023 som følge av de utfordringer korona og en 3 måneder lang vekterstreik har gitt for gjennomføring i 2020.

- Det er mer enn 6.000 vektere som skal gjennom regodkjenning noe. Dette  har vært utfordrende og tidvis umulig å gjennomføre i 2020. I tillegg kom læreplaner og eksamensløsning for dette først på plass senhøsten 2018 og ikke fra nyttår slik det var planlagt i utgangspunktet, sier Runar Karlsen, direktør for Sikkerhet og Beredskap i NHO Service og Handel

NHO Service og Handel er glad for å ha fått gjennomslag hos Justisdepartementet for dette. Nå skal høringsrunden gå med relativt kort svarfrist.

- Vi håper at dette blir avklart og iverksatt innen sommeren, sier Runar Karlsen.

Bakgrunn

Høringen gjelder forlengelse av frist for regodkjenning av vektere. Justis- og beredskapsdepartementet sender nå ut på høring forslag til endring i vaktvirksomhetsforskriften § 11 på begrenset høring. Bakgrunnen for forslaget er at det har oppstått store utfordringer knyttet til den praktiske gjennomføringen av regodkjenning av vektere med bestått eksamen eller regodkjenningsprøve før 1. januar 2018 blant annet grunnet koronapandemien. Regodkjenning av disse vekterne må etter dagens regelverk være gjennomført innen 1. januar 2022. Det foreslås at fristen for regodkjenning av vektere med bestått eksamen eller regodkjenningsprøve før 1. januar 2018 forlenges til 31. desember 2022. Mer om saken

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt