Regodkjenning av vektere forlenges til 1. januar 2023

vektere på togstasjon

Fristen for regodkjenning av vektere forlenges med ett år til 1. januar 2023. Bestemmelsen oppheves 1. mars 2023. Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend på vanlig måte, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i et brev til NHO Service og Handel.

NHO Service og Handel har arbeidet for å forlenge tidsfristen for regodkjenning av vektere med gammel opplæring fra før 1/1-2018 som følge av de utfordringer korona og en 3 måneder lang vekterstreik har gitt for gjennomføring i 2020.

Vi har fått gjennomslag i saken og Justis- og beredskapsdepartementet fastsatte i 25. mai 2021 forskrift om endring i vaktvirksomhetsforskriften ved å tilføye et nytt annet ledd i § 11.

- NHO Service og Handel er glad for å ha fått gjennomslag hos Justisdepartementet for dette. Det er mer enn 6.000 vektere som skal gjennom regodkjenning. Dette har vært utfordrende og tidvis umulig å gjennomføre i 2020. I tillegg kom læreplaner og eksamensløsning for dette først på plass senhøsten 2018 og ikke fra nyttår slik det var planlagt i utgangspunktet, sier Runar Karlsen, direktør for Sikkerhet og Beredskap i NHO Service og Handel.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt