Vekteropplæring får forlengelse av midlertidig unntak fra læreplan

Runar Karlsen er direktør for sikkerhet og beredskap i NHO Service og Handel.

NHO Service og Handel har får gjennomslag for en forlengelse av midlertidig unntak fra læreplan for vektere. Det betyr at vekteropplæring kan skje som fjernundervisning ut mars 2022.

- Det er en riktig og god beslutning å forlenge unntaket gitt den situasjonen vi nå står i med økende smitte i samfunnet. Samtidig er vi opptatt av å bruke tiden for å finne gode løsninger for gjennomføring av teoridelen på den Nasjonale Grunnleggende Vekteropplæringen fremover når denne forlengelsen utløper, sier Runar Karlsen direktør for sikkerhet og beredskap i NHO Service og Handel.

I et brev fra politidirektoratet heter det som følger:

Av læreplanen for nasjonal grunnutdanning for vektere fremgår det at det teoretiske grunnkurset er på 112 timer og at minimum 65 timer skal gjennomføres som klasseromsundervisning. Minimum timeantall som skal foretas i klasserom fremgår av undervisningsplanene i de enkelte fag. De resterende timene kan gjennomføres som e-læring, klasseromsundervisning eller en kombinasjon av disse. I kursplanen for grunnutdanningen angis det hvordan undervisningen skal organiseres. Også der fremgår det at en bestemt andel av undervisningstimene skal foregå som fysiske samlinger.

For å sikre rekruttering av vektere, og for å unngå større forsamlinger, reise og forflytting av deltagere og instruktører, ga Politidirektoratet den 19.03.2020 dispensasjon fra kravet om klasseromsundervisning som følger av gjeldende kurs- og læreplaner for vekterutdanning.

Fjernundervisningen skal være av samme omfang som klasseromsundervisningen i gjeldende planer. Dispensasjonen gjaldt for seks måneder, regnet fra 19.03.2020, med mulighet for forlengelse. Dispensasjonen ble forlenget ut 2020 i brev av 14.08.2020, ut juni 2021 i brev av 23.11.2020 og ut 2021 i brev av 24.05.2021.

Med dette forlenges unntaket igjen, da det fortsatt er behov for slikt tiltak. Unntaket fra krav om klasseromsundervisning gjelder ut mars 2022.

Det øvrige innholdet i planene gjelder fortsatt, herunder kravene til praktiske øvelser. Både teori- og praksisopplæring skal være gjennomført før kandidaten kan gå opp til eksamen, og eksamen skal fortsatt bestås før vedkommende kan starte å arbeide som vekter.

Se brev fra Politidirektoratet (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt