-I verste fall utdanner vi ungdom til arbeidsledighet

Nyhet, Sikkerhetsbransjen

Publisert

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor).

-I verste fall utdanner vi ungdom til arbeidsledighet, sa Runar Karlsen, direktør for sikkerhet og beredskap i NHO Service og Handel, i møte med kunnskapsminister Tonje Brenna i dag.

Som medlem av faglig råd salg, service og reiseliv (FRSSR) deltok NHO Service og Handel i møte med Utdanningsdirektoratet. Tema var yrkesfag og hvilke behov og utfordringer knyttet til dette man så fremover.

NHO Service og Handel organiserer bransjer tjenestesektoren hvor det i dag er mulig å ta fagbrev i yrker som vekter og renholder. Det er i tillegg lagt til rette, gjennom myndighetskrav og bedriftsintern opplæring, slik at ansatte kan utføre arbeidsoppgaver uten fagbrev.

-Vi ser at det i enkelte offentlige og blant noen av de store private aktørene etterspørres lærlinger i forbindelse med anbud, dvs. en definert prosentandel av timene som skal leveres må gjøres med lærlinger. Det stilles derimot ikke krav til at et tilsvarende antall timer leveres med fagarbeidere noe som bidrar til å undergrave verdien av fagbrevet for disse yrkene, sa Runar Karlsen i møtet.

Han understreket at dette er spilt inn i brevs form fra både arbeidstagerorganisasjonene og NHO Service og Handel til blant annet Kunnskapsdepartementet.

-Ved å stille krav i offentlige anbud til at et visst omfang av tjenestene også skal leveres med fagarbeidere bidrar man ikke bare til å styrke fagbrevets verdi, men også til å sikre et seriøst arbeidsliv. I verste fall utdanner vi ungdom til arbeidsledighet da de blir for kostbare som fagarbeidere og det konkurreres i et marked hvor pris er avgjørende ved tildeling av kontrakter, sa Karlsen.

Kunnskapsminister Tonje Brenna svarte at hun tar med seg innspillene tilbake til departementet og inn i det pågående arbeidet med "Norges-modellen". Brenna understreket at hun var kjent med utfordringene som Karlsen nevnte.

Mer om Norges-modellen her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt