Ny lære- og kursplan for vekterbransjen

Arkivfoto, lærlinger.

Politidirektoratet har fastsatt endring i lære- og kursplanen for nasjonal grunnutdanning for vektere. Endringene gjelder kravet til klasseromsundervisning. Her er ny versjon av læreplan og kursplan.

Ny læreplan (pdf)
Ny kursplan (pdf)

Siden 19.03.2020 har det vært midlertidig unntak fra kravet om klasseromsundervisning som følge av pandemien. Dette har gitt vekterbransjen et godt erfaringsgrunnlag, og det har ikke vært noen økning i antallet kandidater som stryker på eksamen. Det nasjonale fagrådet for vaktvirksomhet har den 31.01.2022 stilt seg samlet bak en anbefaling om å endre læreplanen og kursplanen slik at kravet til antall timer med klasseromsundervisning reduseres, og disse timene kan gjennomføres som fjernundervisning.

Politidirektoratet fulgte fagrådets anbefaling, og fastsatte 15.03.2022 de foreslåtte endringene.

Den nye timefordelingen fremgår av tabellen i kursplanen. For å sikre fortsatt god kvalitet på vekterutdanningen, må det stilles flere krav til hvordan fjernundervisningen skal gjennomføres. Følgende krav må stilles ved en åpning for økt bruk av fjernundervisning:

  • All fjernundervisning skal skje direkte i sanntid.
  • I sin søknad må leverandør beskrive hvordan undervisningen er lagt opp, hvilket system som benyttes, sted for gjennomføring osv.
  • De som skal tilby fjernundervisning må åpne denne slik at kontrollmyndighet kan delta ved behov.
  • For å sikre tilsvarende kvalitet med bruk av fjernundervisning bør det legges opp til en «simulering» av tradisjonell klasseromsundervisning. Et virtuelt klasserom bør ikke ha flere deltakere enn hva et tradisjonelt klasserom kan håndtere. Det settes et tak på 25 elever.
  • Det må også være mulig for deltakere å jobbe i grupper og å delta i dialogbasert undervisning, derav bør det stilles krav til at undervisning skal skje med et verktøy hvor det er mulig å etablere virtuelle grupperom.
  • Det oppfordres til kameraoverføring slik at instruktør kan se elevene. Dette kan basere på samtykke fra elevene der muligheten for å delta forutsetter kamerabruk.
  • Fjernundervisningen må følges av elevene via en PC eller annet verktøy som er egnet til interaksjon både muntlig og skriftlig.
  • Fjernundervisningen forutsetter at elevene oppholder seg på et egnet sted, som hjemme eller på et kontor.

Endringen her gjelder kun teoridelen, ikke utdanningens praksisdel. Eksamen etter endt opplæring gjennomføres som tidligere ved oppmøte på dedikert sted og under oppsyn av godkjente instruktører/sensorer.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt