Securitas satser tungt på lærlinger

HR-direktør Gert Erik Engelien i Securitas har ansvar for 5.500 ansatte.

Det er stor mangel på arbeidskraft i service og handel. Et viktig svar for vårt medlem Securitas er å satse på lærlinger som de har 140 av. - Vi opplever at det er vanskelig å finne nye medarbeidere med den bakgrunnen vi ønsker. Vår satsing på lærlinger er et viktig ledd i rekruttering, sier HR-direktør Gert Erik Engelien.

NHO la 28 februar frem sitt kompetansebarometer som viser at to av tre bedrifter oppgir at de har et udekket kompetansebehov. Vi vil i en serie artikler vise eksempler fra våre bransjer. Her er vurderinger fra HR-direktør Gert Erik Engelien i Securitas som har 5.500 ansatte.

- Får din bedrift den arbeidskraften og kompetansen dere trenger?

- Securitas leverer både fysisk vakthold og intelligente sikkerhetstjenester til våre kunder. Vi har stort behov både for vektere og medarbeidere med teknisk bakgrunn og personer med høyskoleutdannelse innen merkantile fag. Vi opplever at det er vanskelig å finne nye medarbeidere med den bakgrunnen vi ønsker. Vår satsing på lærlinger er et viktig ledd i rekruttering. Vi er godkjent lærebedrift for fagene sikkerhet, førstelinjefaget, telekommunikasjonsmontør, IKT-servicefag og dataelektronikk. Vi har over 140 lærlinger, men har også behov for kompetanse utenfra.

- Det er stor mangel etter arbeidskraft i hele servicebransjen. Vi har tidligere rekruttert mange studenter til deltids vekterstillinger. Studentene er det stor rift om og vanskelig å rekruttere på grunn av kompetansekravene for å bli vekter.

- Hva er de største utfordringene?

- Veldig mange bedrifter har behov for nye medarbeidere, både fagarbeidere, vektere og de med høyskoleutdanning, og vi opplever stor konkurranse om de beste folka. Kanskje har både vi og bransjen vært for dårlig på å dele hva vi jobber med og hvilke muligheter som ligger i sikkerhetsbransjen, slik at mange nå velger andre bransjer fremfor vår bransje. Når det er sagt har Securitas en kjent merkevare med godt renommé som ført og fremst er for våre vektertjenester og vi jobber kontinuerlig med å få frem bredden i våre tjenesteleveranser.

- For vektere har vi tidligere rekruttert mange studenter som har jobbet deltid hos oss i kombinasjon med studier. Med ny vekterutdanning, som kom i 2018, har dette blir mye vanskeligere. Både tid og kostnader til vekterutdanningen er medvirkende årsaker til det.

- Hvordan tror dere utviklingen vil være fremover?

- Så lenge det er lav arbeidsinnvandring i Norge er det vanskelig å dekke behov servicebransjen har for arbeidskraft.

-For de som jobber i sikkerhetsbransjen er det krav både til vandel, språk og sertifisert utdannelse og terskelen for å rekruttere medarbeidere er derfor noe høyere enn andre deler av servicebransjen.

- Hvordan er din bedrifts satsing på opplæring og utvikling av egne ansatte?  Hva bør gjøres for å styrke kompetansegapet og rekrutteringsutfordringer i din bransje?

-Vår satsing på lærlinger er et viktig ledd i vårt arbeid med kunnskap og kvalitet. Vi er godkjent lærebedrift for fagene sikkerhet, førstelinjefaget, telekommunikasjonsmontør, IKT-servicefag, dataelektronikk og kontorfag. Vi har til enhver tid over 140 lærlinger.

- I Securitas jobber vi målrettet med å fremheve mulighetene som ligger hos oss. Som globalt konsern med tydelig fokus på innovasjon og utvikling er det store muligheter for de rette medarbeiderne. Vi har lang og god tradisjon for utvikling av medarbeidere og intern rekruttering på tvers i organisasjonen.

Navn på bedrift: Securitas AS
Lokalisert hvor: Hovedkontor i Oslo – kontorer over hele landet
Antall ansatte: 5500
Stikkord om krav til kompetansen bedriften trenger:

  • Gjennomført vekterutdannelse
  • Elektrofag
  • Fagutdannede merkantile stillinger
  • Ingeniører
  • Selgerkompetanse
  • Prosjektledelse

Se også:
Stor mangel på kompetent personell hos norske bedrifter: - Behov for en grunnskolereform

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt