Foreslår å senke utdanningkrav på flyplasser

Det er en dårlig ide at sikkerhet på flyplasser skal ivaretas av personell med mindre utdannelse enn vektere, mener NHO Service og Handel i vår høringsuttalelse.

Endring i forskriften er en utvanning av grunnutdanningen for vektere generelt, og at dette kan overføres til andre områder underlagt lov om vaktvirksomhet. Det er i så fall en uheldig effekt, som en bør søke å unngå, mener NHO Service og Handel.

Skille gods-kontroll og person-kontroll

Forslaget til Justis- og beredskapsdepartementet er at det etableres et skille i loven mellom sikkerhetskontroll på norske flyplasser som innebærer kontroll av personer (personkontroll) og sikkerhetskontroll som foretas av gods, frakt, forsyninger til flygninger, flyplasser og kjøretøy. Med dette som utgangspunkt foreslår departementet at sistnevnte form for sikkerhetskontroll unntas fra vaktvirksomhetsloven og kravet om vekterutdanning.

På tilsvarende måte foreslår departementet at det gjøres unntak fra kravet om vekterutdanning for personale som skal gjennomføre innpasseringskontroll, overvåking og patruljering inne på sikkerhetsbegrenset flyplassområde på norske flyplasser.

NHO Service og Handel har vurdert forslagene, og mener at departementets forslag har betydelige negative konsekvenser. Vi mener derfor at forslaget ikke bør gjennomføres slik det foreligger.

Vi viser til at:

  • Lov om Vaktvirksomhet og NGV, samt fagbrev innenfor sikkerhetsfaget, har bidratt til en tillits- og anseelsesvekst i samfunnet.
  • Tallene på avvik (maktbruk, anmeldelse mot vekter mm) har sunket gradvis de 10 siste årene. Tallene kan hentes ut fra Prognosesenteret.
  • Det er nærliggende å tro at en del av denne positive utviklingen kommer som følge av et høyere søkelys på kompetanse, gjennom NGV og i videregående utdanning innenfor sikkerhetsfaget.

Vårt høringsvar finner du her (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt