Bransjeprogram for å styrke kompetansen innen trafikkdirigering

Publisert

Foto: Nokas

Trafikkregulerende arbeid er en bransje i utvikling, preget av nye krav til både planlegging, sikkerhet og implementering av teknologiske verktøy. Samtidig mangler det et tilstrekkelig tilbud av kompetanseutvikling.

Bransjeprogram for kompetanseutvikling er et samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som forvalter programmet på vegne av Kunnskapsdepartementet. 

Begrenset tilbud av kompetanseutvikling kan ha negative konsekvenser for både trafikksikkerheten og effektiviteten i bransjen. Det er derfor et stort behov for at arbeidstakere tilbys en opplæringspakke som sikrer grunnleggende forståelse for helheten i yrkesutøvelsen. Bransjen opplever et betydelig gap mellom det som tilbys av kurs og kompetansepakker og det reelle behovet. Dette er særlig relatert til kjerneområdene for bransjen,  herunder utarbeidelse av planverk, risikovurdering og sikkerhetsforståelse. Kunnskapen er viktig for å sikre en effektiv og trygg avvikling av anleggsområder langs vei.  

- Trafikkdirigering er en kritisk, men ofte undervurdert del av trafikksystemet, forteller bransjedirektør for Sikkerhet og Beredskap i NHO Service og Handel, Arne Stadheim.

- Hver dag står trafikkdirigenter i første linje for å sikre sikker og effektiv flyt av trafikk, ofte under krevende forhold og med et stort ansvar for både trafikanter og anleggsarbeidere. For å realisere Statens Vegvesens ambisiøse mål om null drepte og hardt skadde i trafikken, er det avgjørende at trafikkreguleringsbransjen har tilgang til relevant og oppdatert kompetanse. Dette er ikke bare et spørsmål om å oppfylle krav, men også en investering i sikkerhet og effektivitet.

NHO Service og Handel, gjennom bransjeforeningen Sikkerhet og Beredskap, er en sterk pådriver for å styrke kompetansen innen trafikkdirigering. Bransjen ser et stort behov for et målrettet bransjeprogram som kan gi trafikkdirigenter den kompetansen de trenger for å lykkes i sitt yrke.

- Vi er derfor glade for at Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har lyst ut et treparts bransjeprogram. I samarbeid med NAF har vi søkt om deltakelse i dette programmet, og vi håper på en positiv realisering av programmet, avslutter Stadheim. 

mann
  • Arne Stadheim
  • Direktør Sikkerhet og Beredskap
  • Pressebilder

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?