Female Future ga karriereløft for 2 av 3

En mann forteller. To kvinner hører på.

Over 1.700 kvinner har vært gjennom NHOs Female Future-program siden starten i 2003.

Søknadsfristen for Female Future er 27. september 2019. NHO  satser på å styrke likestillingen i arbeidslivet, bedre kvinners representasjon i ledelse og styrer, samt å trekke flere kvinner til privat sektor.

Oppstart for nytt kull: 13. november 2019 i Næringslivets Hus, Oslo
Søknadsfrist: 27. september 2019.

Female Future er et lederutviklingsprogram for kvinnelige talenter som bedriften ser potensialet i og ønsker å satse på. NHO ønsker å mobilisere talentene, gi dem utviklingsmuligheter og skape møteplasser, slik at flere kvinner kommer i posisjon til lederroller og styreverv. I tillegg ønsker vi å invitere deltakerbedriftenes HR-ledere og toppledere til diskusjon og erfaringsutveksling om å arbeide mot god kjønnsbalanse i egen virksomhet.

Programmet har fokus på egenutvikling, ledelse, styrearbeid, nettverksbygging og profilering. Female Future programmet har en varighet på ca. 9 måneder.

NHO Female Future legger til rette for at bedriftene kan videreutvikle nøkkelmedarbeideres talent og ressurser, og jobbe langsiktig for å få flere kvinner i ledelse og styrene. NHO Female Future gir bedriften tilgang til og kontakt med potensielle styrekandidater.

Programmet har vakt interesse og oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. New York Times omtalte programmet som en "executive boot camp" og ved to anledninger er Female Future utnevnt av ILO som "best practice" eksempel. 

2 av 3 Female Future deltakere har blitt tilbudt styreverv, eller blitt forfremmet, i løpet av 6 måneder. 

Hvem kan søke?

Det er bedriftene som blir rekruttert inn i programmet. Bedriftenes ledelse plukker ut deltakere med potensial for lederoppgaver og styreverv. Bedriftene har mulighet til å søke med inntil to deltakere per år per region.Når bedriften har plukket ut sin kandidat, er det kandidaten selv som søker om deltakelse i programmet. Vi minner om at det totalt vil være 26 plasser i årets kull.

Hvordan søke?

Kandidaten(e) som bedriften har plukket ut må registrere sin interesse på NHOs nettside. Søkeren mottar en epostbekreftelse på registrert interesse, samt et søknadsskjema som må returneres sammen med CV til elisabeth.svendsen@nho.no

Søknaden på max 2 sider må beskrive følgende:
  • Hvilke forventninger og målsettinger har jeg for deltakelse i Female Future?
  • Hva er det som opptar meg i min lederrolle?
  • Hva er det jeg definerer som god ledelse.
  • På hvilken måte kan du bidra i gruppa?
Kriterier for å delta:
  • Du må være plukket ut av bedriftens ledelse
  • Du må være motivert for lederoppgaver, høyere lederoppgaver og styreverv
  • De må ønske å få styrket selvinnsikt, motivasjon og handlekraft til å nå dine mål
  • Du og bedriften må prioritere deltakelse i alle deler av programmet.

Meld deg på her

Se Aftenposten (2011): Norsk kvinnejakt vekker global oppsikt

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!