Fullføringsreformen vedtatt på Stortinget

Nyhet, Kompetanse og utdanning

Publisert

trappetrinn

Fullføringsreformen ble vedtatt av Stortinget i starten av juni. NHO Service og Handel er glad for at Vg3 i skole skal utvikles i samarbeid med partene i arbeidslivet.

#205

Jan Kristian Pettersen har ansvar for kompetansepolitikk i NFVB.

- Dagens tilbud er ikke godt nok. Vi er glad for at utviklingen av et bedre Vg3-tilbud i skole vil involvere partene i arbeidslivet, sier Jan Kristian Pettersen, som har ansvar for kompetansepolitikk i NFVB.

Retten til å fullføre

Reformen vil innføre en rett til å fullføre utdanningen, med bestått, uten tidsbegrensningen på tre år.
- Vi håper det vil bidra til at flere fullfører slik at bedriftene bedre får dekket behovet for nye lærlinger. Ser man landet undere ett greier ikke den offentlige skolen å utdanne nok lærlinger som er formidlingsbare til de tilgjengelige læreplassene, sier Jan Kristian Pettersen.

Kompetanseløft, mens man er i jobb

Reformen vil gi voksne bedre muligheter i den videregående opplæringen.

#205

Ingeborg Malterud er fagsjef for renholdsbransjen.

Ingeborg Malterud, som er fagsjef for renholdbransjen i NHO Service og Handel, mener at retten til å fullføre utdanning uten tidsbegrensning er meget viktig.

- Vi trenger mer fleksible ordninger for kompetanseheving. Det vil kunne gi bedre muligheter for kompetanseløft, mens man er i jobb. Både bedrift og arbeidstaker har alt å tjene på livslang læring i verdiskapende arbeid, sier Malterud.

Lettere integrering

Reformen blir trolig viktig for mennesker med svake norskferdigheter/kort botid før videregående opplæring. Reformen vil også gjøre det lettere å ta fagbrev.

- Vi ser et varslet, alvorlig kompetansegap blant NHO Service og Handels bedrifter, særlig i tekniske fag. Utfordringene er store, særlig på FM-området, kantine – og matomsorg og renhold. Bedriftene har behov for å ivareta kvalitet og innovasjon. Det vil reformen trolig bidra positivt til, sier Malterud.

Kort om fullføringsreformen
  • Alle som begynner i VGO skal ha rett til opplæring frem til studie- eller yrkeskompetanse.
  • Gir en plikt til å tidlig innsats i VGO.
  • Bedre tilpassede opplæringsløp.
  • Alle elever som har kort botid og svake norskferdigheter skal få et overgangstilbud når de starter i VGO.
  • Vil sette inn tiltak for at flere skal få læreplass.
  • Økt mulighet til å ta flere fagbrev.
  • Rett til læreplass eller et likeverdig tilbud.
  • Utvidet rett som gir voksne mulighet til å komme tilbake til VGO for å fullføre og bestå.
  • Modulstrukturert opplæring blir hovedmodell for opplæring for voksne.
  • Mer fordypning, relevant opplæring og valgfrihet.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt