Permitterte lærlinger kan ta fag- eller svenneprøve

Nyhet, Kompetanse og utdanning

Publisert

Regjeringen setter i gang tiltak for 4.000 lærlinger slik at flest mulig kan ta fag- eller svenneprøven uten vesentlig forsinkelser.

Fakta

  • 4029 læringer/lærekandidater er permittert eller sagt opp etter første mars.
  • Det er flest permitterte lærlinger innen utdanningsprogrammene restaurant- og matfag, design og håndverk (frisørfaget), begge med over 900 permitterte.
  • Det er færrest som er permittert innen helse og oppvekst, og naturbruk.
  • Mange lærlinger er også permittert i service og samferdsel (576), teknikk og industriell produksjon (561), elektrofag (522) og bygg- og anleggsteknikk (422).
For å sikre at flest mulig får avlagt prøve, foreslår regjeringen å gjøre forskriftsendringer om dispensasjon fra kravene til fag- og svenneprøver for de som rammes av koronasituasjonen.

– Det ene unntaket dreier seg om at fylkeskommunene kan fravike kravet om at hele prøvenemnda må være tilstede ved oppstart og avslutning av prøven. Et annet unntak er at læretiden kan kortes ned, etter at lærlingen har bestått fagprøven, dersom lærlingen har vært permittert på grunn av koronasituasjonen, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding.
Alternativ opplæring i skolen
Dersom lærlingene blir permittert kan fylkeskommunenes tilby lærlingene en alternativ opplæring i skolen, så lenge smittevernhensyn tilsier det.
– Mitt mål er at fylkeskommunene skal kunne gjennomføre fag- og svenneprøver for flest mulig lærlinger våren 2020. Det samme gjelder avsluttende prøver for
lærekandidater og praksisbrevkandidater. Det viktigste for meg er at ingen skal havne bakpå på grunn av situasjonen vi står i, og jeg skal gjøre det jeg kan for at lærlingene skal komme seg gjennom dette, sier Melby.
 

Se også: 
Ny kompensasjonsordning for lærlinger

Den midlertidige ordningen, følger opp tidligere vedtak i Stortinget, og gjelder både permitterte og andre lærlinger som mister lærlingplassen. Lærlingene får en kompensasjon på 100 prosent av lønn opp til 12 482 kr per måned, og 62,4 prosent av lønn over dette, opp til 49 929 kroner. Mer her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt