Slik vinner bedrifter på kompetanse-satsing

tegning av grønt bygg med vindmøller og solseller

En vinner er opplæring i sensorbasert monitorering av inneklima og elektrisitetsforbruk i bærekraftige bygg. Foto: Colourbox

En fersk rapport fra Oxford Research viser hvordan noen av våre bedrifter vinner på at ansatte får økt kompetanse. Eksempler: Salatbar-kurs og opplæring i vegetariske retter. Sensorbasert monitorering av inneklima og elektrisitetsforbruk. Frisører som fanger opp nye teknikker og motetrender.

Rapport fra Oxford Research ble lagt frem i dag og har kartlagt hvor store ressurser norske bedrifter bruker på kompetanseheving av sine ansatte. Rapporten viser at bedriftene bruker 11,5 milliarder kroner per år i et middels-estimat.

- Ett av de viktigste konkurransefortrinnene for norske bedrifter er at vi har en svært kompetent arbeidsstyrke. Dagens rapport viser hvor mye bedriftene jobber med å oppdatere og ivareta høy kompetanse, sier viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie. Se mer her

Rapporten gir et kunnskapsgrunnlag for videre politikkutvikling som skal svare på arbeidslivets omstillingsbehov gjennom livslang læring. Rapporten viser at bærekraft og teknologi/digitalisering er makrotrender som påvirker virksomhetenes opplevde kompetansebehov. Blant bransjer i NHO Service og Handel har rapporten valgt seg ut case med bedrifter fra handel, vaktmester, kantiner og frisørbransjen. Under finner du eksempler.

Salatbar-kurs vinner

Intervjudeltakerne fra «Kantine» og «Vaktmester» forteller at ettersom sensorbasert monitorering av inneklima og elektrisitetsforbruk blir mer utbredt i bygg, blir teknisk kyndighet et konkurransefortrinn i eiendomsforvaltning. Det eksemplifiseres også at salatbar-kurs, eller opplæring i hvordan å lage vegetariske retter er et konkurransefortrinn i mat- og serveringsbransjen på grunn av en tiltagende etterspørsel etter mer bærekraftige alternativer. Å justere seg etter kjøperes vaner ved å gjennomføre relevante kompetansehevende aktiviteter, gjør bedrifter i denne bransjen til mer attraktive tilbydere.

Kresne frisørkunder

En intervjudeltaker fra Frisørbransjen forteller at det er viktig for deres frisører å følge med på motetrender, som teknikker og terminologi tilknyttet trendene, for å kunne tilfredsstille sine kunders behov. Intervjudeltakeren forteller at de mer informerte kundene kjøper tjenester basert på om virksomheten har kjennskap til bestemte teknikker snarere enn lojalitet til bedriften. Dette er et eksempel som illustrerer hvordan bedriftens oppmerksomhet på trender og påfølgende teknikker gir et tydelig konkurranse-fortrinn overfor virksomheter som ikke setter av tid til å henge med i markedsbildet.

- Kunder i dag, de googler, følger sosiale medier, og etterspør spesifikke teknikker, innen både klipp og farge. Kundene har store forventninger. Hvis man ikke er oppdatert, så føler man seg ukomfortabel i møte med kravstor kunder, sier en frisørbedrift.

En leder i frisørbedrift forteller at de dekker de fleste kurs for de ansatte, men at det er eksempler på kurs hvor den ansatte bes om å gjennomføre dette på egen fritid.

Se rapporten her (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt