Utdanningsløftet 2020

lærling

Regjeringen bevilger 850 millioner til Utdanningsløftet 2020.


Her er hovedpunkter i Utdanningsløftet 2020:
  • 300 millioner kroner for at flere permitterte og ledige uten fullført videregående opplæring kan fullføre. Det gir anslagsvis 5 000 personer muligheten til å fullføre i høst.
  • 350 millioner kroner til tiltak for lærlinger. Det omfatter 175 millioner kroner som fylkeskommunene kan bruke til å rekruttere lærebedrifter eller andre tiltak for hardt rammede lærefag og 170 millioner kroner til å øke lærlingtilskuddet for alle kontrakter med 4 250 kroner i høst. I tillegg foreslår regjeringen 5 millioner kroner til gjennomføring av aksjonen "Læreplassjeger".
  • 150 millioner kroner for at avgangselever som ikke fullfører denne våren, kan fortsette i videregående opplæring.
  • 46 millioner kroner til Fagbrev på jobb. Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har behov for veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven.

– Mange bedrifter står i en kritisk økonomisk situasjon som gjør at de ikke kan tilby læreplasser som vanlig. Dette påvirker de som har søkt om læreplass til høsten. Regjeringens forslag er et tydelig signal på at fagopplæring har høy prioritet, og det er veldig bra, men det er viktig at tyngden av midlene går til å stimulere til flere læreplasser i bedriftene, sier politikkdirektør i NHO Mari Sundli Tveit.
Mer her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt