Støtteordninger for næringslivet

Publisert

Leder du en bedrift og er på jakt etter økonomisk støtte? Her er noen muligheter.

Altinn

Altinn har oversikt over offentlige støtteordninger. Mer her

Bedriftsintern opplæring

Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO) skal bidra til å motvirke utstøting fra arbeidslivet ved å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har alvorlige omstillingsproblemer. Mer her

DOGA

Design og arkitektur Norge (DOGA) har et designdrevet innovasjonsprogram (DIP) som gir støtte til å gjennomføre idéfasen av en innovasjonsprosess. Mer her

El-transport

Oslo kommune gir tilskudd til kjøp av elektrisk lastesykkel for bedrifter
Støttesatsen er 10 000 kroner pr. sykkel begrenset til maksimalt 30 % av kostnaden, og hver bedrift kan søke støtte til maksimalt 10 sykler. Mer her

Enovas nullutslippsfond
Fondet gir støtte til bedrifter som satser på el-varebil. Mer her

ENOVA

ENOVA gir støtte til energi- og klimatiltak i virksomheter. Mer her

Forskningsrådet

Rådet stimulerer til konkurransekraft og vekst i norsk næringsliv gjennom økonomisk støtte og råd til forsknings- og innovasjonsprosjekter. Mer her

Handelens Miljøfond

Handelens Miljøfonds hovedformål er å redusere plastforsøpling, øke plastgjenvinning og redusere forbruk av plastbæreposer. Prosjekter som oppfyller ett eller flere av disse tre hovedformålene vil ha mulighet til å få støtte. Mer her

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak

Faglig og/eller økonomisk støtte fra Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) forutsetter at bedriften er bundet av tariffavtale og at Hovedavtalen mellom LO og NHO gjelder for bedriften. HF deler hvert år ut cirka 20 millioner kroner? Mer her

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge støtter gründere og innovative forretningsideer. Mer her

Kompetanse Norge

Kompetanse Norge gir støtte til kurs for dine medarbeidere i grunnleggende lese-, skrive-, regne-, muntlige-, digitale ferdigheter eller norsk-/samiskferdigheter for voksne i arbeid, primært med lite formell utdanning. Mer her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!