Ansettelser og ansettelsesavtale

I alle arbeidsforhold er det et krav om skriftlig ansettelsesavtale. Her finner du arbeidsavtaler og mal for arbeidsreglement.

I alle arbeidsforhold er det et krav om skriftlig ansettelsesavtale. Dette kravet gjelder også ved arbeidsforhold av kort varighet. Avtalen skal inngås så tidlig som mulig og senest innen 1 måned, jfr. arbeidsmiljøloven § 14-5. Tariffavtalen bestemmer imidlertid at avtale skal foreligge allerede innen 14 dager etter ansettelsen, jfr. tariffavtalens § 1.

Krav til ansettelsesavtalen

Det er videre oppstilt krav til hva ansettelsesavtalen skal inneholde.

For det første skal man nedtegne arbeidsgivers og arbeidstakers navn, samt andre kjennetegn som arbeidstakers fødselsnummer.

I tillegg til arbeidsgivers navn skal avtalen gi opplysning om arbeidsstedet, det vil si arbeidsgivers adresse. Dersom arbeidstakeren ikke skal arbeide på et fast sted, men på flere forskjellige steder, skal avtalen si dette og informere om arbeidsgiverens forretningsadresse og eventuelt bosted.

Arbeidsavtalen skal dessuten opplyse om hva arbeidet skal gå ut på, eventuelt hvilken stillingsbetegnelse eller tittel arbeidstakeren skal ha.

I arbeidsavtalen skal det opplyses hvilke tariffavtaler som bedriften er bundet av. Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse skal også med i avtalen. Man må i tillegg notere arbeidsforholdets forventede varighet dersom denne er ment å være midlertidig, samt grunnlaget for midlertidigheten.

Arbeidstiden er videre et punkt man må regulere i avtalen. Her kreves det at man angir den daglige eller ukentlige arbeidstid for den ansatte og lengden av pauser.

Foruten det ovennevnte skal man ta med hvilken lønn den enkelte skal ha, samt eventuelle tillegg og andre godtgjørelser som ikke inngår i lønnen. Dersom bedriften er bundet av tariffavtale kan man i arbeidsavtalen henvise til den inngåtte tariffavtalen vedrørende disse spørsmålene.

Retten til feriepenger skal også nedfelles i arbeidsavtalen.

Ekstrahjelp

For arbeidstakere med flere kortvarige ansettelsesforhold (ekstrahjelp), kan det være tilstrekkelig å utfylle standard arbeidsavtale èn gang og bemerke under punktet om arbeidets varighet at denne skal gjelde ved hver enkelt ny avtale om arbeid. Det vil da være tilstrekkelig å henvise til denne avtalen når det skal inngås avtale om det enkelte arbeidsforhold.

MERK ! Også det enkelte arbeidsforhold må få uttrykk i en skriftlig bekreftelse fra partene.

Vi har standardavtaler både for fast ansettelse og ansettelse som ekstrahjelp. Se også vårt standard arbeidsreglement.

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?