NHO Service og Handel

Innhold

Behov for samkjørte kommuneregler

Nyhet, Næringspolitikk, Arbeidsliv

Publisert

#205

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Mange private helse- og omsorgsbedrifter leverer en viktig del av det offentlige tilbudet. De opplever stengte kommunegrenser og får ikke flyttet pasienter eller personell. Derfor er NHO Service og Handel glad for at det kommer en veileder for dette nå.

- Ulike karanteneregler mellom ulike kommuner har gitt betydelige utfordringer for våre helse- og omsorgsvirksomheter, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel, som representerer private helse- og velferdsbedrifter.

- Har nærmest betydd stenging

Helse- og omsorgsministeren, Bent Høie, og næringsminister, Iselin Nybø, lanserte søndag en ny veileder som skal bidra til at nasjonale og kommunale smitteverntiltak virker sammen og fjerner hindrene for bevegelse av varer og arbeidskraft mellom kommuner.

- Konsekvensene av ulik praktisering av karantenereglene i kommunene, har nærmest betydd stenging av enkelte private virksomheter innen helse og omsorg. Dette er bedrifter som er en viktig del av det offentlige tilbudet og som kan bidra til å avlaste det offentlige helsetilbudet i en svært krevende tid, sier Kaltenborn.

Kan ikke lukke døren

Omsorgsvirksomheter for barn, unge og eldre, samt pasienter med alvorlig psykisk lidelse og/eller alvorlige rusproblemer, som kan dokumentere å overholde tilpassede smitteverntiltak, må få fortsette sitt virke.

- De kan ikke bare lukke døren. Det er mennesker som trenger hjelp av andre årsaker enn koronaviruset også, sier Kaltenborn.

Veilederen gjelder ikke bare kommunale tiltak som rammer helse- og omsorgsvirksomheter, men alle virksomheter som har behov for å utføre arbeidet sitt. Derfor er dette viktig for alle NHO Service og Handels virksomheter.

Her kan du se opptak fra lanseringen av veilederen. 

Eksempler på saker:  
  • Behandlingsinstitusjon, som gir tilbud til personer med rusavhengighetmed et mindre antall beboere, får ikke lov til å ta inn nyeuavhengig av hvilket nivå av smittevernregime som iverksettes. Tiltakene får stor betydning for mennesker som trenger særlig omsorg. Det er bedrifter som gjennomfører full isolasjon av nye beboere i syv dager og har omfattende oppfølging i forkant. Det er betydelig problem at f.eks. ikke kommunelegen vurderer proporsjonale tiltak, men vurderer det ut fra generelle tiltak uavhengig av tilpasningsmuligheter.  

  • Bedrifter som driver mindre omsorgsbygg får store problemer når de ikke kan velge det mest egnede bygget for beskyttelse av personer i utsatte grupper og et annet for personer med symptomer. Lokale forbud mot å forflytte mennesker over kommunegrensen – selv med samme tiltak som benyttes av offentlig helsevesen – så gjør det umulig for virksomheten å følge den beste fremgangsmåten for smittevern.  

  • Svensk helsepersonell har mulighet for smidigere unntak fra karantenebestemmelsene dersom personellet følger visse retningslinjer når de er hjemme og at de tar egen transport til arbeidsplassen.  Noen kommuner krever karantene i 14 dager når de er tilbake i kommunen. Dette vil i en del tilfeller avbryte og hindre økt helsehjelp for barn og eldre i kommunen. I flere tilfeller er dette oppfølgning av personer med medisinske behov og hvor det er inngripende å skifte personell.  

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!