Slik blir vi en dysleksi-vennlig bedrift

Publisert

mann i et kantinekjøkken

Kontraktsdirektør Kjell-Ronnie Grytten har ansvar for renhold og kantiner innen offshore. Foto: Coor

Vårt medlem Coor er på god vei til å bli en mer dysleksivennlig bedrift. Det har stor betydning for de ansattes trivsel, sikkerhet og sykefravær.

Veien mot målet går gjennom god dialog med verneapparatet og ansatte i offshore, samt et godt samarbeid med de tillitsvalgte.

Praktiske yrker som renhold og kantine er attraktive for folk med lese- og skrivevansker, dysleksi.

3 av 10 har dysleksi

-Vi har 230 ansatte på vår kontrakt med renhold og kantinetjenester til Equinor Offshore. Vår kartlegging her viste at vi har en forholdsvis stor andel medarbeidere med dysleksi. Å gi dem en bedre jobbhverdag er viktig for oss, forteller kontraktsdirektør Kjell-Ronnie Grytten som har ansvar for Offshore.   

Coor har flere tusen ansatte som årlig gjennomgår digital-opplæring. Bedriften har nå i halvannet år satset systematisk for at dyslektikere skal klare seg bedre. De har laget en handlingsplan i Offshore kontrakten der samarbeidet og oppfølging sammen med hovedverneombudet spiller en sentral rolle. Man har også en egen referansegruppe blant de ansatte som sier sin hjertens mening. Man tester den digitale opplæringen, gjør tilpasninger og samler erfaringer om hva den enkelte møter i sin hverdag.

Bedre sikkerhet

-Det er helt avgjørende at vi har en åpenhetskultur der folk forteller oss hva de sliter med slik at vi kan tilrettelegge bedre. Vi må gjøre det trygt å si fra. Vi kan ikke presse noen til å være åpen, men vi ønsker å dele eksempler slik at folk ser at det nytter å si fra. Vi ønsker å vise at det lønner seg å være åpen om egne utfordringer. Vi må tåle kritikk. Når referansegruppen påpeker det som er vanskelig må vi takke og bukke for tilbakemeldingene sier Grytten.

-Dyslektikere har ofte erfaringer fra skole og oppvekst, der vanskene innen dysleksi blir påpekt på en måte som fremhever feil. Det kan gi utfordringer i arbeidslivet som det er viktig at vi tar på alvor. Alle kan lykkes hvis de bare får gode muligheter til det, sier Grytten.

50 ulike nasjonaliteter

Nicole Sverdrup er Head of Learning and Development og har ansvar for sosial bærekraft i Coor.

- Styrker satsingen lønnsomheten i Coor?

- Det er ikke så lett å gi et helt klart svar på, men generelt vil økt mestring i arbeidshverdagen bedre det psykososiale arbeidsmiljøet. Dette vil igjen kunne virke forebyggende på blant annet sykefravær, sier Sverdrup.

Hun forteller at Coor har over 50 ulike nasjonaliteter på jobb. Vi har en klar sosial bærekraftsprofil i Coor og setter mangfold og inkludering høyt. Hvis du har utfordringer med språk og i tillegg sliter med dysleksi så sier det seg selv at du vil kunne få krevende hverdag.

-Vi har fått forslag til tilpasninger av våre opplæringer fra den interne referansegruppen for dyslektikere. Det er stor variasjon i lese- og skrivevansker. Det er ikke slik at en tilpasning passer for alle. Vi forsøker å gjøre tilpasninger slik at lese- og skrivevansker ikke skal være til hinder for at alle får det læringsutbytte de skal ha, sier Sverdrup.

- Videre ønsker vi at Dyslektikere alltid skal være en referansegruppe i forkant av lansering av ny opplæring slik at vi tilpasser i størst mulig grad. Ved å fronte dette i virksomheten vil vi nok øke oppslutningen, få tilbakemeldinger og få til de tilpasninger vi må gjøre, sier Sverdrup.

- Vi har teamsopplæring en gang i uken for alle ledere der det er naturlig å kommunisere til våre interne kursholdere hvilke erfaringer vi har på dette området, sier Sverdrup.

-Erfaring legges inn i handlingsplanen. I tillegg har verneombud en egen mappe hvor man samler alle dokumenter og kommunikasjon om en mer dysleksivennlig arbeidsplass, sier Grytten.

Gode råd til andre bedrifter

-Har dere gode råd til andre bedrifter som vil gjøre en innsats for dyslektikere?

- Det aller viktigste er at dette er forankret i ledelsen. Du må ville jobbe med dysleksi og prioritere. For Coor er satsingen et godt eksempel på hvordan vi setter sosial bærekraft høyt. For å lykkes er vi avhengig av tillitsvalgte og verneapparat. Det er de som hjelper oss å ta dette ut i organisasjonen. Det handler om å spre engasjementet og gjøre gjennomføring lettere, sier Grytten.

Mer lesning om dysleksi på jobben:

"Å være dyslektikeren på jobb" av Marthe Roel Løken, bacheloroppgave i sosiologi ved NTNU fra 2019. Rapporten er basert på dybdeintervjuer med tre dyslektikere om erfaringer fra skole og arbeid.

Se her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?