Lavere legemeldt sykefravær i 3. kvartal

Publisert

Det totale legemeldte sykefraværet falt i 3. kvartal målt mot samme kvartal i fjor. Privat klarer seg bedre enn offentlig sektor.

Det legemeldte sykefraværet lå på 4,61 prosent i 3. kvartal i 2022 mot 4,67 prosent i fjor. Sykefraværet hos NHO-bedriftene i privat sektor i helse falt fra samme kvartal i fjor, mens sykefraværet hos NHO-bedriftene i renhold og vekterbransjen er tilnærmet uforandret. Sykefraværet hos NHO-bedriftene i kantiner økte, men ligger fortsatt langt lavere enn i kommunal egenregi. 

I renholdsbransjen falt sykefraværet med totalt med 0,13 prosentpoeng til 6,86%. I 3. kvartal var sykefraværet hos NHO-bedriftene i renhold 6,25% mot 8,03% hos renhold i kommunal egenregi. Sykefraværet både hos NHO-bedriftene og kommunal egenregi var i 3. kvartal litt høyere enn før pandemien.  

Innen helse falt sykefraværet totalt med 0,42 prosentpoeng. Hos NHO-bedriftene i privat sektor var sykefraværet 6,97% mot 7,65% for virksomheter i kommunal egenregi. For helsearbeidere ligger sykefraværet i 3. kvartal fortsatt over nivået fra før pandemien. 

Sykefraværet i kantinebransjen økte totalt sett med 0,38 prosentpoeng når man ser alle virksomheter samlet. For NHO-bedrifter var sykefraværet på 4,87% i 3. kvartal, mens det hos virksomheter i kommunal egenregi endte på 5,95%. For NHO bedriftene ligger sykefraværet over nivået i 3. kvartal 2019 (før pandemien).  

I vekterbransjen øker sykefraværet marginalt i 3. kvartal. Totalt økte fraværet fra 5,87% til 5,90 i 3. kvartal i 2022. Sykefraværet økte med 0,01 prosentpoeng til 6,21% i NHO-bedriftene, mens sykefraværet i statlig egenregi økte med 0,78 prosentpoeng. Sykefraværet for begge grupper ligger godt over nivået fra før pandemien i 3. kvartal. 

Se vedlagte rapport (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt