Sykefraværet faller i det private, men øker i det offentlige

KIlde: SSB.

Sykefraværet i NHO-bedriftene faller i 3 av 4 bransjer, mens det øker i 4 av 4 bransjer for ansatte i kommunal og statlig egenregi, viser ferske tall.

Samlet sykefravær i renhold, helse, kantine og vektere (sikkerhetsbransjen) øker fra 5,07% til 5,31%, i andre kvartal 2021 sammenlignet med samme periode i fjor, viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå.

NHO-bedriftene har en annerledes utvikling der sykefraværet utvikler seg bedre enn virksomheter i kommunal og statlig regi i alle 4 bransjer. Merk at tallene påvirkes av koronapandemien og et stort antall permitteringer i mange bransjer.

Renhold

Innen renhold faller sykefraværet for NHO-bedrifter som har oppdrag i privat regi med 0,90 prosentpoeng, mens det øker 0,59 i renholdsvirksomheter som drives i kommunal egenregi. Samlet faller sykefraværet innen renhold med 0,11 prosentpoeng. Sammenligner man nivået over tid er sykefraværet i NHO-bedriftene på samme nivå i Q2 som før pandemien, mens i kommunal regi fortsetter sykefraværet å øke.

Kantine og vektere

Innen kantine- og vektervirksomhetene faller sykefraværet med hhv 0,62 og 0,25 prosentpoeng i NHO-bedriftene, mens sykefraværet øker i virksomheter i kommunal egenregi med 0,38 prosentpoeng i kantine og med 0,31 prosentpoeng for vektervirksomhet i statlig regi. I kantinebransjen er sykefraværet for NHO bedriftene tilbake på nivået i Q2 2018 og litt over nivået før pandemien.

Helse

Blant helsearbeidere øker sykefraværet både hos NHO-bedriftene og i kommunal egenregi. Blant NHO-bedriftene øker sykefraværet i Q2 21 med 0,65 prosentpoeng mot 0,76 prosentpoeng for ansatte i kommuner.

For 3 av bransjene ligger sykefraværet i NHO-bedriftene under tilsvarende virksomheter i kommunal regi. Det er kun i vekterbransjen at sykefraværet i statlig egenregi ligger under nivået for NHO-bedriftene for tilsvarende type virksomhet.

Oversikt over utviklingen fra 2018 finner du her (pdf)

mann

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt