Enighet om ny AIB-overenskomst

forhandlere rundt et bord

Forhandlingsdelegasjonene: Fellesforbundet til venstre, NHO SH til høyre. Foto: NHO SH

Fellesforbundet og NHO Service og Handel har forhandlet frem ny AIB-overenskomst som er særlig viktig for våre bedrifter innen arbeid og inkludering.

Hovedpunkter i avtalen

• Det gis et generelt tillegg på kr 10,50 per time fra 1. april 2024. Minstelønnssatsene i § 4.1.2 heves tilsvarende og dette inkluderer det generelle tillegget.
• Det gis et generelt tillegg på kr 2,00 per time fra 1. april 2024 for ansatte omfattet av bilaget. Minste sats for lønn i § 7 A settes fra 1. april 2024 til kr 30,50 per time. Arbeidstakerne som etter å ha mottatt det generelle tillegget på kr 2,00 per time fremdeles er lønnet under lønnssatsen i § 7 A, løftes opp til den nye lønnssatsen på kr 30,50 per time.
• Satsene for skift og smussig arbeid er oppjustert i tråd med Industrioverenskomstens VO-del.

Vedtakelsesfristen for Fellesforbundet er satt til 12. juni 2024. Ingen reguleringer skal iverksettes før oppgjøret er vedtatt. Det foretas ikke omregning eller etterbetaling av overtidstillegg, tillegg for ubekvem arbeidstid mv. for arbeid utført før vedtakelsen. Lønnsforhøyelser gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften før vedtakelsen.

Berørte bedrifter blir kontaktet via epost.

Se protokollen (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt