Butikkoverenskomsten

Oppgjøret for avtale nr. 70 Butikkoverenskomsten mellom NHO og Handel og Kontor i Norge for perioden 2020-2022 er vedtatt.

Oppgjøret medfører følgende:

 

Garantilønnssatsene for 5 og 6 års ansiennitet i overenskomsten § 30.1 er hevet til følgende nivå:

 

  • 5 års ansiennitet kr. 27 974
  • 6 års ansiennitet kr. 32 238

 

Øvrige lønnssatser er ikke regulert.

 

Regelen i overenskomsten § 10 om at arbeidstakere med arbeidstid inntil 12 timer per uke ikke har rett til UB-tillegg fjernes med virkning 1. mai 2021. Ferievikarer vil fortsatt ikke ha rett til UB-tillegg.

 

Matpengesatsen i § 11.5 er økt til kr. 90.

 

Overenskomsten § 12 om forskuttering av sykepenger er endret i tråd med det som er avtalt i frontfaget. Dette medfører at det ikke er anledning til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger.

 

Lokale forhandlinger

Butikkoverenskomsten åpner for lokale lønnsforhandlinger, og det forutsettes at det betales utover minstelønn dersom bedriften har lønnsevne til dette. I den grad det er rom for lokale lønnstillegg kan profilen på det sentrale oppgjøret, altså at kun de to øverste ansiennitetstrinnene er regulert opp, være ett element å ta hensyn til.

 

Regulering og etterbetaling

Lønnsøkningen gjelder ikke for medarbeidere som har sluttet i bedriften før fredag 18. desember.  Det samme gjelder omregning og etterbetaling av overtid/andre tillegg for arbeid utført før 18. desember.

Protokollen

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt