NHO Service og Handel

Innhold

Slik ble tariffoppgjøret 2021

Kravoverrekelse 2021

Her er oversikt over lønnsregulering som følger av mellomoppgjøret 2021 for bransjer i NHO Service og Handel.

Under har vi listet opp bransjer og overenskomster.  Vedtaksfrist er 6. mai 2021. Klikk på din bransje for mer info.