Private aktører bør få drive sykehjem

Publisert

Astrid-Therese Theisen er praktikant i NHO Service første halvår 2015. (Foto: Baard Fiksdal)

Astrid-Therese Theisen er praktikant i NHO Service første halvår 2015. (Foto: Baard Fiksdal).

Å konkurranseutsette sykehjem kan bidra til en bedre, mer verdig eldreomsorg, skriver Astrid-Therese Theisen i NRK Ytring. Teisen er praktikant i NHO Service.

Innlegget er et svar til Ebba Boye.
Ebba Boyeer skeptisk til konkurranseutsetting av sykehjem. Hun frykter for de eldres beste, og advarer mot å la kommersielle aktører få være en del av omsorgsbransjen. Boye skaper et kunstig motsetningsforhold som er sterkt fordummende og urettferdig ovenfor de kommersielle. Det er på ingen måte slik at det kun er staten som er opptatt av de eldres ve og vel. Det er vi alle.

Sykehjem konkurranseutsettes fordi en ønsker at den aktøren som kan gi det beste tilbudet skal være den som er ansvarlig for driften. Dette handler på ingen måte kun om det økonomiske aspektet slik Boye fremstiller det, men like mye om kvalitet og innovasjon. At den som er best egnet til å drifte et sykehjem er den som også gjør dette, er åpenbart det mest gunstige. Sekundært er det om dette er kommunen, ideelle eller kommersielle.  

 Se hele innlegget i NRK Ytring

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?