NHO Service og Handel

Innhold

Høring

Publisert

Enslige mindreårige asylsøkere

Ny lov for enslige mindreårige asylsøkere (Omsorgssenterloven) er ute på høring. NHO Service barn og unge stiller seg svært kritiske til å løfte enslige mindreårige asylsøkere ut av barnevernet.

NHO Service barn og unge stiller seg svært kritiske til å løfte enslige mindreårige asylsøkere ut av barnevernet. Vi mener at dette ikke er til barnets beste og vil ikke kunne ivareta barna på en god måte og i henhold til barnets rett til beskyttelse og god omsorg. Det er videre lite hensiktsmessig å forskyve integreringen med vesentlig risiko for eskalering av barnets utfordringer og lavere tillit til et land som de hadde tro på skulle gi dem en fullverdig status som barn i henhold til barnekonvensjonen.