NHO Service og Handel

Innhold

Anbud stagnerte i kommunene

Nyhet, Næringspolitikk

Publisert

#205

Kun 7,9 prosent av norske kommuner kjøpte omsorgstjenester fra private aktører i 2016 og kun 2,8 prosent fra frivillige. Hvor blir det av valgfriheten, spør Anne Siri Koksrud Bekkelund i en kommentar i dagens Aftenposten.

En borgerlig regjering alene styrer ikke kommunenes valg innen konkurranseutsetting og valgfrihet. Men det kan være grunn til å spørre hvorfor det ser ut til at utviklingen har stanset opp. Og det kan være grunn til å spørre hvorfor mange kommunestyrer med borgerlig flertall ikke følger opp, skriver Koksrud Bekkelund.

Hun setter fokus på By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) som i fjor høst kom med en ny utgave av rapporten «Kommunal organisering». Rapporten ser blant annet på utbredelsen av konkurranseeksponering i norske kommuner og har sammenlignbare tall tilbake til 2004.

Forrige utgave av rapporten fra 2012 viste en «kraftig økning i forekomst blant samtlige former for konkurranseeksponering fra 2008». Man skulle kanskje tro at denne utviklingen ville fortsette under en borgerlig regjering med stor tro på konkurranse og valgfrihet.

NIBR-undersøkelsen sier selvsagt ikke alt om omfanget av innkjøp fra private aktører. Men omfanget i kroner og øre ser heller ikke ut til å ha økt. Tall fra SSB viser heller at innkjøp av varer og tjenester i offentlig sektor generelt, og i kommunal sektor spesielt, har falt noe som andel av totale utgifter fra midten av 90-tallet og frem til i dag.

Ifølge rapporten fra 2016 er det på de fleste områder en reduksjon eller utflating i konkurranseeksponeringen, noe som ifølge rapporten «utgjør et klart brudd med tidligere utvikling».

Antallet kommuner som oppgir at de nå praktiserer konkurranseutsetting (anbud) på en eller flere oppgaver, har bare økt marginalt, fra 275 i 2012 til 282 i 2016.1

Antallet kommuner som oppgir at de nå har såkalt friere brukervalg i én eller flere tjenester, har falt fra 170 til 145 i perioden.

Hvis innslaget av private aktører allerede var stort innenfor mange områder, ville en utflating kanskje være å forvente, uansett om mange var mer positive til konkurranse. Men slik er det ikke.

Det eneste området hvor det er svært utbredt å kjøpe tjenester fra private, er veivedlikehold og snørydding. 74,4 prosent av kommunene kjøpte slike tjenester fra private i 2016. Det neste tjenesteområdet på listen er barnehager. 36,6 prosent av kommunene kjøpte slike tjenester fra private 2016 (og 6,9 prosent fra frivillige).

På mange områder er det forsvinnende få kommuner som faktisk bruker private aktører i tjenesteproduksjonen. Kun 7,9 prosent av norske kommuner kjøpte for eksempel tjenester innen institusjonsbaserte omsorgstjenester fra private aktører i 2016 og kun 2,8 prosent fra frivillige. 8,2 prosent av kommunene kjøpte hjemmebaserte omsorgstjenester fra private og 1,9 prosent fra frivillige.

NIBR-rapporten

Pressehenvendelser om denne saken rettes til:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!