Norgesmodellen - ny veileder er lansert

Publisert

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har utviklet en beste praksis for kontraktsoppfølging. Veilederen skal gjøre det enklere for oppdragsgivere å kontrollere at kravene de stiller overholdes.

Representanter for partene i arbeidslivet, leverandørsiden og Arbeidstilsynet har bidratt i arbeidet. NHO Service og Handel har gitt inspill.

Veilederen beskriver DFØs anbefalinger for hvordan kontraktsoppfølging kan og bør gjennomføres. Veilederen gir anbefalinger for kontraktsoppfølging generelt, og for oppfølging av seriøsitetskrav spesielt. DFØ bruker betegnelsen seriøsitetskrav om lovpålagte krav til lønns- og arbeidsvilkår og andre kontraktsfestede krav til seriøsitet.

Veilederen ble lanseret 31.august.

Se veilederen her
Se lanseringen

Se også
Renholdsbransjen: Ber om bransjeforståelse i Norgesmodellen
Se også
Ga innspill til en ny Norgesmodell for offentlige innkjøp

Henrik Bjørge

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?