Renholdsbransjen: Ber om bransjeforståelse i Norgesmodellen

Publisert

Jorulf Brøvig Silde, bransjedirektør Drift og Service i NHO Service og Handel.

NHO Service og Handel og flere medlemsbedrifter møtte onsdag statssekretærene Halvard Ingebrigtsen fra NFD, Maria Schumacher Walberg fra AID, Gunn Karin Gjul fra KDD og Kristina Torbergsen fra KD om erfaringene med offentlig innkjøpspolitikk.

Møtet var en oppfølgning av bransjens innspill på et NFD-ledet seminar i april om Norgesmodellen som er navnet på prosjektet om regjeringens arbeid med seriøsitetskriterier for offentlige kontrakter. Onsdagens møte gav anledning til å utdype opplevelsen av hvordan offentlig innkjøpspolicy kan spille bedre på lag med bedriftenes arbeidsgiverrolle, foruten samtaler om bransjens kompetanseprogram, renhold som yrkesfag, språkkrav og innkjøpspolitikk forøvrig.

Kompetanseutviklingstiltak

Bransjen er positiv til arbeidet med Norgesmodellens hvis kriteriene styrker kontrollen av gjeldende regler, samt at kommunene bruker denne modellen fremfor egne særvarianter. Og i likhet med Norsk Arbeidsmansforbund og de foreløpige signalene fra regjeringen, ønsker også bransjen at bedriftens kompetanseutviklingstiltak skal vektlegges mer i innkjøpsfasen.

Under innspillskonferansen i april sa NHO SH på vegne av bransjen at man ikke bare kan legge nye krav oppå hverandre, men at man må se helheten i kontraktene, og, ikke minst, hva som vektlegges ved tildeling av kontrakter. Det handler ikke bare om tilbydernes innstilling, men om hvordan begge parter tilrettelegger for å følge opp med et samarbeid i kontraktsperioden til det bedre for ansatte under leveransen.

Motstridende signaler

Det ble pekt på at mange renholdsvirksomheter opplever motstridene signaler fra det offentlige om hva som er viktigst i mange innkjøpssituasjoner. F. eks. at hensynet til virksomhetens kompetanseutvikling og oppfølgning av ansatte ofte får svært liten betydning, eller at avvikskommunikasjon først og fremst er basert på et bøtesystem. Et nær mekanisk bøtesystem uten god dialog for hva som er årsakene til feil eller mangler, påvirker naturligvis også ansattes hverdag. Det ble et hovedpoeng under dette tema at man bør endre dagens dreining mot bøtestyrt oppfølgning til mer utviklede samarbeidsmekanismer.

Fra NHO SH møte Jorulf Brøvig Silde bransjedirektør for Drift og service, Ingeborg Malterud fagsjef i Drift og service og Henrik Bjørge, advokat og spesialrådgiver i Avdeling for kommunikasjon og politikk.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt