Profitt-fri velferd vil ramme kvinner mest

Publisert

#205

Adm dir Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service.

- Det er et mål i norsk politikk å få frem flere kvinnelige gründere og ledere i norsk næringsliv. SVs forslag om et forbud mot profitt i velferden er det samme som å si nei til private omsorgsbedrifter. Det vil i sin tur ramme mange kvinnelige gründere og ledere i private omsorgsbedrifter, sier adm dir Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service.

En gjennomgang av NHO-Service sine medlemsbedrifter viser at 6 av 10 ledere i private helse og velferdsbedrifter er kvinner. Forekomsten av kvinnelige ledere er høyest i sykehjem og hjemmetjenester der 7 av 10 ledere er kvinner. NHO Service sine tall viser altså at majoriteten av våre private omsorgsbedrifter ledes av kvinner, og flere av disse er også gründere av disse bedriftene.

- Vi må gå fra et barnehageløft til et velferdsløft. Det er forunderlig at det er lov for en privat entreprenør å bygge et sykehjem, skole eller barnehage, men hvis en privat bedrift skal drifte det, skal dette forbys. Kvinner dominerer i helse- og velferdssektoren, så i praksis er det slike bedrifter som de ofte grunnlegger som SV vil sette en stopper for, sier Kaltenborn.

 


Kvinner dominerer i velferdssektoren

- NHO Service sine tall viser at majoriteten av våre private omsorgsbedrifter ledes av kvinner, og flere av disse er også gründere av disse bedriftene. Mange av disse kvinnene har tidligere jobbet som sykepleiere i offentlig sektor men har ønsket å etablere egen omsorgsbedrift fordi de ser behovet for nye og bedre måter å jobbe på til beste for pasienten og brukeren.

- Hovedpoenget her er at kvinner dominerer innenfor velferdssektoren, og ved å si nei til private omsorgsbedrifter så sier SV samtidig nei til kvinnelige gründere – både de som allerede har startet en privat bedrift og de som kunne tenke seg å starte i fremtiden.

Støtte til Siv Jensen og Trine Skei Grande
- Jeg vil sånn sett gi støtte både til Siv Jensen og Trine Skei Grande når de begge sier at SVs forbud mot profitt i velferden vil ramme kvinner spesielt, fordi flertallet av private bedrifter innen helse og velferd ledes av kvinner, sier NHO Service-sjef Anne-Cecilie Kaltenborn.

- Det er en kjent sak at SV i regjering nådde målet om full barnehagedekning gjennom barnehageløftet, hvor private barnehager spilte en helt avgjørende rolle. Tilsvarende trenger vi nå et velferdsløft innenfor eldreomsorgen, hvor private omsorgsbedrifter må inkluderes. Vi står overfor enorme utfordringer i denne sektoren de nærmeste årene, og da må man ikke starte med å ekskludere samtlige private bedrifter og institusjoner fra å delta i dette velferdsløftet.

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?