Nei til kontantløse busser

Publisert

Foto: Colourbox.com.

NHO Service mener det er prinsipielt problematisk med kontantløse busser.

Det pågår en debatt om man bør fjerne muligheten for busspassasjer til å betale billetter ombord i bussen med kontanter, fordi sjåførens kontanthåndtering innebærer en ransrisiko og dermed er en belastning for arbeidsmiljøet til bussjåførene. Yrkestrafikkforbundet (YTF), og andre aktører ønsker at Samferdselsdepartementet iverksetter tiltak for kontantfrie busser.

NHO Service representerer sikkerhetsbransjen inkludert de selskaper som driver med pengetransport og kontanthåndtering i Norge.

- Vi følger utviklingen rundt bruk av kontanter og ulike betalingsløsninger nøye, og vi har fulgt debatten om kontantløse busser og mener det er prinsipielt problematisk med kontantløse busser, sier administrerende direktør Petter Furulund.

- Vi mener det er viktig å holde fast i prinsippet om at sedler og mynt er lovlige og tvungne betalingsmiddel i Norge, og at busspassasjerer skal kunne få kjøpe billetter med kontanter. Vi har derfor sendt et brev til Finansdepartementet og bedt om en prinsippavklaring på dette spørsmålet.

Petter Furulund mener løsningen er lukkede kontanthåndteringssystem i form av selvbetjente billettautomater.

- Slike billettautomater er i bruk ombord i en rekke busser til busselskapet Midttrafik i Århus i Danmark. De er plassert midt i eller bak i bussen. Slike billettautomater vil oppfylle målet til Yrkestrafikkforbundet om å dempe faren for ran betraktelig, men uten å bryte prinsippet om at busspassasjerene har rett til å få kjøpe billetter med kontanter. De er dessuten kostnadseffektive i drift, robuste og ranssikre. De trenger ikke å tømmes for kontanter veldig ofte fordi de også godtar kortbetaling.

Brev til Finansdepartementet

NHO Service mener det er viktig å holde fast i prinsippet om at sedler og mynt er lovlige og tvungne betalingsmiddel i Norge, og at busspassasjerer skal kunne kjøpe billetter med kontanter.

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?